IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

18.10.2018 18:30 by Tiina A

Ülesanne


Õpikeskkondade mõistega lähemalt tutvumiseks valisin Väljataga, Pata ja Priidiku koostatud Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamatu. Antud käsiraamatu õpikeskkondade peatükiga tutvudes mõistsin, et õpikeskkonna mõiste ei ole minu kui Y-generatsiooni põlvkonna esindajale võõras – olen üles kasvanud maailmas, kus mind ümbritseb tehnoloogia, mis areneb kiiremini kui kunagi varem. Sellest lähtuvalt olen õpikeskondi nii ise kasutanud (nii hetke õpingutes, kui kavarasemates õpingutes), kui ka loonud.


Õpikeskkonnad võib jagada laias laastus kolmeks:  • Füüsiline keskkond – kõik materiaalne, mis toetab õppimist.

  • Virtuaalne keskkond – avatud ja suletud õpikeskkonnad.

  • Hübriid keskkond – füüsilise ja virtuaalse keskkonna kombineerimisel tekkiv keskkond.


Käsiraamatu selgitused õppikeskkonna mõistele olid arusaadavad ning loogiliselt lahtiseletatud. Olen täiesti nõus väidetega, et eelnevalt on õpikeskkonnad olnud peamiselt õpetajate pärusmaa – muutes nende tööd lihtsamaks ning tehnoloogia, kui ka erinevate lähenemiste arenemisega õppetöös on ka õpikeskkonnad arenenud, muutudes õpetaja kesksest rohkem õppija keskseks. Uue teadmisena võtsin endaga kaasa vookogude kasutamise. Olen küll antud mõistega ja pakutavate lahendustega teinud iseseisvalt tutvust magistri õpingute esimesel kuul, kuid antud käsiraamat seletas hästi lahti vookogude olemuse ning pani mõistma nende kasulikkust.


Oma senises töös, olles projektijuht ja mitte õpetaja, olen e-õppe ning virtuaalsete õpikeskkonadega loomisega kokku puutunud pigem vähem, kuid vajaduse põhiselt (olles kaasatud õppekava arendusprojekti, mille tulemusena valmivad uued kursused, millest üks on ka e-kursus) olen siiski tutvunud näiteks Moodle ja Google Classroomi keskkondadega, et nende olemust ja funktsioone siis juba edasi selgitada kaasatud õppejõududele.


Hetkel ise uuesti õpinguid alustades ning olles lapsevanemaks eelkooliealisele plikatirtsule, olen pidanud kasutama juba päris mitmeid nii avatud (peamiselt blogid), kui ka suletud õpikeskondasid (E-lasteaed, ELIIS, Canvas, Moodle jne). Minu hetke lemmikuks on Canvase keskkond, mis on äärmiselt kasutajasõbralik ja oma olemuselt väga hästi strkutureeritud. Loodan väga, et antud keskkonda kasutavad ehk ka teised õppejõud tulevastes loengutes.


 


 

https://tiinaalasoo.wordpress.com/2018/10/18/opikeskkonna-ja-vorgustiku-roll-opiprotsessis/

0 comments:

Post a comment