IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

21.10.2018 1:43 by Kertu S
Minu vastus teisele teemale. Kuidas mõistan õpikeskkonna mõistet? Õpikeskkond on oluline osa nii õppimisel kui ka õpetamisel. Õpikeskkonna loojateks on nii õpetajad, kui ka õpilased – nii on tagatud õppijakeskne ning õppija huve ja ootusi arvestav keskkond, milles on võimalik läbi viia huvipakkuvaid õpitegevusi. Õpikeskkond võimaldab luua uusi tähendusi, jagada informatsiooni ning töötada koos teiste … More Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis
https://ksaare.wordpress.com/2018/10/20/opikeskkonna-ja-vorgustiku-roll-opiprotsessis/

0 comments:

Post a comment