IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

20.10.2018 23:25 by Miina P

Mida soovin õppida? Aine õpikeskkonnad ja võrgustikud raames soovin tundma õppida ja katsetada erinevaid õpikeskkondi. Mulle pakuvad huvi vabavaralised õpikeskkonnad.


Millised on minu eesmärgid? Mind huvitab, mssuguseid keskkondi saaksin ära kasutada enda töös lasteaiaõpetajana: millistest keskkondadest oleks kasu mulle kui õpetajale edasise arengu eesmärgil ning milliseid keskkondi saaksin lõimida õppetegevustesse. Sobivaid keskkondi plaanin jagada ka kolleegidega oma lasteaiast. Uue omandatava oskusena iseenda jaoks näen õpikeskkonna kavandamise ja loomise oskust.


Kuidas eesmärgid saavutan? • Tutvun erinevate õpikeskkondadega: uurin, katsetan, leian enda jaoks sobivamad.

 • Osalen aktiivselt loengutes.

 • Töötan läbi kursuse materjalid ja otsin lisalugemist.

 • Püüan kodutööd esitada õigeaegselt, et saada neist õpikogemust.

 • Püüan lugeda kaasõppijate töid, et neist õppida.

 • Arendan  oma analüüsi ja reflekteerimisoskust.


Missugused vahendeid vajan? Vahenditeks kindlasti aeg, õppematerjalid, kirjandus, erinevad keskkonnad, nutiseadmed, enda ja kaasõppijate blogid.


Hindamine • Olen osalenud loengutes

 • Olen sooritanud kodutööd ja nendest õppinud

 • Olen lugenud kaasõppjate töid ja nendest õppinud

 • Minu analüüsi ja reflekteerimisoskused on paranenud

 • Oman mõningaid uusi teadmisi ja oskuseid õpikeskkondadest ja nende loomisest

 • Huvi antud teema vastu püsib ja soovin edaspidi antud valdkonnas ennast edasi arendada.


 


 

https://miinablogi.wordpress.com/2018/10/20/opileping/

0 comments:

Post a comment