IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

20.10.2018 14:49 by Maarja K

Ülesande link.


Lugesin seda materjali: Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–30). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.


Õpikeskkondi on nii reaalseid, kui ka virtuaalseid. Rohkem üllatasid mind hübriidkeskkonnad. Õpikeskkond on oluline õpilasele kui ka õpetajale ja mängib väga olulist rolli nii õpetamisel kui ka õppimisel. Aastaid pöörati tähelepanu pigem reaalsele õpikeskkonnale- klassi sisustusele, õpikute valikule kui ka muudele teguritele. Väga suur osa oli ka õpetaja isiksusel. Kui nüüd öelda, et nii enam pole on ka vale. Lihtsalt õpetaja roll on muutunud. Enam ei ole õpetaja jutt ainuõige ja kõikumatu. Olen nõus sellega, et virtuaalne õpikeskkond on muutunud väga oluliseks meie tänapäeva õpetamises.


Kui varasemalt puudutas see teema ainult põhikooli ja gümnaasiumiõpilasi,siis tasapisi hakkab see ka algklasside õpilasteni jõudma. Paljuski jääb see ka õpetaja oskuste ja tahte taha. Kui õpetaja ise on huvitatud ja tahab katsetada, tahavad ka seda õpilased.


Õppijana olin siiani tuttav pisut IVA-ga ja kindlasti ka Moodle-ga. Õpetajana avastan aga iga nädal midagi uut ja lahedat.Vahepeal,kui koolitasin täiskasvanuid kasutasin samuti Moodle-sse loodud kursust. Selle kaudu oli ka hea kontrollida osalejate ülesannete täitmist ja materjale jagada.


Kooli poolt on meil kohustuslik kasutada Stuudiumi.Olen avastanud nüüd enda jaoks Quizleti- mis on vahva keskkond võõrkeele õppeks. Hiljuti avastasin enda jaoks Powtooni,millega saab lahedaid ja interaktiivseid esitlusi luua. Kuna õpetan ikkagi 1-4.klassini -on nendega katsetamine keerulisem. Lastele meeldivad interaktiivsed keskkonnad. Järgmiseks plaaningi luua ühe keskkonna, kust on kõik materjal kätte saadav. Siiani jagasin Youtube  ja mängu linke Stuudiumi kaudu. Nõõd on esiplaanile kerkinud Opiq ja Mauruse eõpik.Opiqut saan kasutada ainult piiratult, kuna meie õpikuid seal sees ei ole. Mauruse kirjastuse eõpikud on kahjuks ainult pdf lahendused.Kahjuks on tööplaan isegi interaktiivsem,kuna sisaldab tunniga seotud huvitavaid materjale. Loodan, et nad suudavad selle millalgi ka eõpiku-sse edasi kanda.


Plaanin ka edaspidi otsida huvitavaid lahendusi õpilaste tunni mitmekesistamiseks.


 


https://koolihoolik.wordpress.com/2018/10/20/opikeskkonna-ja-vorgustiku-roll-opiprotsessis/

0 comments:

Post a comment