IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Towards a Theory of Online Learning by Terry Anderson

16.10.2018 22:04 by Jörgen Ivar S

Loetud artikkel käsitles erinevaid õppimetoodikaid ning ideid, mis võiksid parendada õpetamisprotsessi. Vajalik oleks võib olla olnud autoripoolne definitsioon õppimisest ning teadmiste kogumisest. Viidati küll mitmele erinevale definitsioonile, kuid pigem lõi see pildi rohkem sassi kui oleks vaja. Kokkuvõttes jäi mulje, et õppimine ning haridus on oma olemuselt kõik mida inimene teeb, mis ei ole vale, kuid muudab argumenteerimise väga keeruliseks. Artikli teine pool keskendus online keskondade mõju suunale. Autor leidis, et pilt tulevikus on üsna positiivne, sest spetsiifilised keskkonnad, mis on loodud õppija igakülgseks arendamiseks, suurendavad õpilaste kognitiivseid oskusi. Natuke kumab läbi ka artikli vanadus, mis digimaailma kiire arengu tõttu ei ole ka üllatav. Leian, et autor keskendus liialt klassikalistele oskustele, mitte lubades oma fantaasial lennata lasta ning mõelda, kas tulevikulapsed üldse oskavad ise mäletada või suhelda selle laia maailmaga.


Leian, et e-õpe ning virtuaalsed keskkonnad ei ole oma olemuselt muutnud teadmiste liikumise loogikat. Enamus õpikeskkondi asendab klassiruumi, kuid ei loo uusi õppimiseviise. Tegu on rohkem “sama asi aga kiiremini” lahendusega. Enamus neid keskkondi ei ole hariduse poole pealt aga väga palju kvaliteetsemad, sest neil puudub relv, mille nimeks on kontrolltöö. Online-keskkonnad ei oma efektiivset kontrollimehanisme ning seetõttu peab lootma õppija enda iseeneslikule motiveerimisele, mis on lootusetu. Lõppkokkuvõttes jääb online-keskkond praegusel kujul siiski õpetamist toetavaks keskkonnaks ning õpilasi klassist veel välja visata ei saa.


Teine pilt avaneb kui vaadata kõrgharidust. Kõrghariduse puhul on õppija eneseregulatsioon palju tugevam ning üldjuhul ei õpi ta kelleig teise heaks kui iseenda. Kõrghariduses on e-keskkondadel suurepärane võimalus aiadata kaasa elanikkonna ümberõppele, teaduse- ja arendustegevuse kiirendamisele.


Anderson, T. (2008). Towards a Theory of Online Learning. T. Anderson (toim), The Theory and Practice of Online Learning (lk 45–74). Edmonton: AU Press. [PDF]

https://jisikk.wordpress.com/2018/10/16/towards-a-theory-of-online-learning-by-terry-anderson/

0 comments:

Post a comment