IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

16.10.2018 0:11 by Maria B
 Kuidas te mõistate õpikeskkonna mõistet? Minu oma mõiste õpikeskkond kohta  on selline – see on koht kus toimub õppimine, mis meid ümbritseb õppimise protsessi jooksul. Samas (M.Laanpere) definitsiooniga ma olen väga nõus: Õpikeskkond – õppijat ümbritsev füüsiline ja vaimne tegevuskeskkond, mis hõlmab õpetajat/koolitajat koos tema pädevuste ja õpetamiskäsitusega, õppematerjale, õppimis- ja õpetamismeetodeid, õppekava, tehnilisi vahendeid, … Continue reading "Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis"
https://smartplayforkids.com/2018/10/15/opikeskkonna-ja-vorgustiku-roll-opiprotsessis/

0 comments:

Post a comment