IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

15.10.2018 21:12 by Johanna A

Teine teema: õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis


Kuidas te mõistate õpikeskkonna mõistet?

Õpikeskkond on õpiruum, mille abil saab õpilast motiveerida, kus saab pakkuda võimalusi nii loovaks- kui ka õpitegevuseks. Õpikeskkonna loomine toimub õpetaja ja õpilase koostööl. Õpikeskkonda saab liigitada: füüsiline (klassiruum; õu jne.); virtuaalne  (arvutiprogrammid) ja hübriidne (tegeliku ja virtuaalreaalsuse põimimine) (Väljataga, Pata & Priidik, 2009)


Mis mõtted teil tekkisid lugemismaterjalidega tutvumise järel?


Artikli alusel on virtuaalsed õpikeskkonnad jaotatud kaheks:  • Suletud keskkonnad 

  • kolmandate isikute poolt kontrollitav keskkond

  • eesmärk: teha õpetajate töö lihtsamaks

  • suletud saavad lisaks kekkonnale olla ka alakategooriad

  • taotlus: organiseerida õpitegevused ja -sisu 

  • õppija ei juhi õpiprotsessi kujunemist • Avatud keskkonnad

  • toetada õppija vajadusi

  • = mitmetest vabatarkvaralistest vahenditest loodud keskkondi

  • pidevas muutumises

  • õppimine individuaalne 
Artiklit lugedes tuli meelde põhikooli aeg, kui sai tutvust tehtud esimeste virtuaalsete õpikeskkondadega. Praegusel hetkel olles ülikoolis on minule kõige meelepärasemaks keskkonnaks kujunenud blogi, sest antud keskkonnas saab kõige enam juhtida enda õppimist. 


Väärt mõte artiklist:  Oma teadmiste arutamine kaaslastega loob võimalused ka paremaks enesereflektsiooniks ja personaalseks arenguks.


Millised on teie senised kokkupuuted e-õppe ja virtuaalsete õpikeskkondadega nii õpetaja kui õppijana?


Minu kokkupuuted e-õppega said alguse põhikoolis, kui ajaloo tundides oli kasutusel õpikeskkond VIKO ja keemia tundides oli õpikeskkonnaks Moodle. Ajaloo tundides oli keskkond rühmatöö tegemiseks, mis õnnestus meil antud keskkonna abil väga hästi. Keemia tundides oli Moodle erinevate interaktiivsete õpiülesannete lahendamiseks ja teadmiste kontrolliks. 


Lisaks kooli ajale olen õppijana kasutanud e-õpet erinevate koolituste läbimisel, näiteks HITSA vahendusel koolitus “Õpetaja loob ja jagab”. Lisaks kontakttundidele toimus õppetöö ka e-keskkonnas. Keskkonnad, mida kasutasime antud kursusel said osaks ka minu töös.

Lisaks eelpool mainitule olen kasutanud e-õppe keskkondi ka bakalaureuse kraadi omandamisel, kus õppematerjalide hoiustamiseks ja ülesannetele vastamiseks sai kasutatud keskkonda Moodle.Kasutatud allikad:


Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–30). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.

https://johannaulikoolis.wordpress.com/2018/10/15/opikeskkonna-ja-vorgustiku-roll-opiprotsessis/

0 comments:

Post a comment