IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpikeskkond

14.10.2018 18:08 by Minni P

Seekordne postitus on vastuseks ülesandele tutvuda õpikeskkonna erinevate tähendustega.


Minu jaoks on kõige laiemas tähenduses õpikeskkond (õppimist mõjutav ja suunav) kõik, mis õppijat ümbritseb ja mõjutab nii otse kui kaude, füüsiliselt ja vaimselt. Õpetajana pean igapäevaselt tegelema ka parima võimaliku õpetamist soodustava õppekeskkonna loomisega, kuigi seegi on enamasti minu ja laste õppimist mõjutav õpikeskkond. Kui töövälisel ajal olen rohkem otseselt seotud (digi)tehnoloogiliste õpikeskkondadega, siis tööl on reeglina tegu füüsilise õpikeskkonnaga.


Hea õpikeskkond loob võimaluse õppimiseks, eneseväljenduseks ja toetab õppijat. See motiveerib õppijat ja pakub erinevaid võimalusi eneseväljendamiseks ja õpitegevuseks. Samuti toetab püstitatud eesmärkide realiseerimist (Väljataga, Pata & Priidik, 2009). Hea õpikeskkond on mitmekülgne ja dünaamiline. Seda aitab suurepäraselt saavutada hübriidne õpikeskkond, kus on kasutusel nii füüsiline kui virtuaalne õpikeskkond (Väljataga, Pata & Priidik, 2009).


Õpetajana olen e-õppe ja virtuaalsete õpikeskkondadega vähe kokku puutunud. Peamiselt olen kasutanud suletud keskkondi, millega hõlbustatakse õpetaja tööd (Väljataga, Pata & Priidik, 2009) (nt elasteaed ja nüüd eliis). Mõlematel on suurem rõhk õpetaja ja lapsevanema omavahelisel suhtlusel ja infovahetusel, vähem otseselt õppimisel või õpetamisel.


Õppijana olen e-õppe ja virtuaalsete erinevate õpikeskkondadega aina enam kokku puutunud. Minu viimaseks tõsiseks ja ametlike tunnistustega lõppenud e-õppe kogemuseks oli Tartu Ülikooli programmeerimist tutvustavates kursustes osalemine. Nii sain aimu Pythonist kursusel Programmeerimisest maalähedaselt ning sealt edasi liikuda juba veidi süvenenumalt Programeerimise aluste kursustele. Sain õppida Moodle keskkonnas. Minu jaoks oli tegemist esmakordse kogemusega, kus kogu õppetöö käis interneti vahendusel. See oli hea, sest saingi ise oma aega planeerida, tegeleda õppimisega siis, kui olin selleks valmis. Samas oli see ka piisavalt keeruline- puudus otsene kontakt õpetajaga, küsimustele ei saanud kohe alati vastust ja puudus kindlustunne, et olen kõigest õigesti aru saanud.


Lisaks olen palju tegelenud interneti vahendusel erinevate foorumite (nt Speedsolving) , (õppe)videote (peamiselt Youtube) ja spetsiifiliste lehekülgede toel õppimisega ja oma mõttemaailma avardamisega.


 


Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–30). Tallinn: TLÜ informaatika instituut. [PDF, 14,7 MB]

https://minnipaap.wordpress.com/2018/10/14/opikeskkond/

0 comments:

Post a comment