IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

ÕPILEPING

16.09.2018 15:19 by Merlin K

Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?


Soovin saada ülevaate kaasaegsetest, ilusa disainiga, mitmekesiste töövahenditega, kasutajasõbralikest ja vabavaralistest (nii avatud kui suletud) õpikeskkondades, mis toetaksid õpilase/õppija arengut. Lisaks soovin kogeda aktiivset õpivõrgustikku kuulumist ning toetada läbi digitaalse arengumapi/blogi koostamise enda enda kui õpetaja professionaalset arengut.


Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?


Minu esimene ja peamine eesmärk on katsetada erinevaid kaasaegseid õpikeskkondasid ning õppida (tuginedes teooriale) välja valima parimaid/sobilikumaid, mida edaspidi oma õppetöö läbiviimisel (nii õpilaste kui täiskasvanud õppijatega) kasutusele võtta. Eesmärk on leida midagi sellist, millele oleks lihtne igal ajahetkel ja erinevatest seadmetest (sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon) ligi pääseda. Lisaks pean oluliseks, et õpikeskkond oleks õpilase enda poolt hallatav ja kontrollitav, sest nii on mul võimalus jääda pigem kõrvaltvaataja ja toetaja rolli.


Minu teine eesmärk on kuuluda õpivõrgustikku ja olla selle aktiivne liige, õppida paremini tundma nii iseennast kui oma kursusekaaslasi ning koguda süsteemselt uusi teadmisi ja kasulikke ideid.


Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras? 1. Osalen aktiivselt kontakttundides.

 2. Tutvun temaatilise kirjandusega.

 3. Teen (varem või siis natuke hiljem) ära kõik iseseisvad tööd.

 4. Jäädvustan digitaalse arengumapi/blogi abil oma õpiprotsessi. Loen teiste jäetud kommentaare.

 5. Tutvun kursusekaaslaste blogidega ja nopin välja enda jaoks kasulikud mõtted.

 6. Osalen aktiivselt rühmatöös.


Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen? • õppejõud (kontakttunnid, gmail);

 • https://opikeskkonnad.wordpress.com ja Internet (nutitelefon, arvuti)

 • kursusekaaslased (kontakttunnid, blogid, Facebooki grupp);

 • oskuslik ajaplaneerimine (kursusekaaslastega ühine kodutööde ja tähtaegade tabel, personaalne To do list).


Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda 1. Olen katsetanud vähemalt kolme erinevat õpikeskkonda ja oskan teooriale tuginedes analüüsida nende eeliseid ja puudusi. Mõistan õppija ja õpetaja rolli muutusi erinevates keskkondades.

 2. Olen teinud ära kõik iseseisvad- ja rühmatöö ning lisanud need oma arengumappi/blogisse.

 3. Olen arengumappi/blogisse lisanud postituse, kuhu on koondatud kursusekaaslaste väärt mõtted ja kasulikud ideed.


PS: Kuldseid õpimärke oma soorituste eest tahaks ka koguda rohkem kui ühe </div><div id=https://merlinkirbits.wordpress.com/2018/09/16/opileping/

0 comments:

Post a comment