IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

HARIDUSTEHNOLOOGIA AJALUGU

28.09.2018 14:00 by Merlin K

Kokkuvõtte haridustehnoloogia ajaloost tabeli kujul leiad siit.


Haridustehnoloogia ajalugu pole mulle varasemast tuttav, küll olen aga tutvunud arvutite ajalooga ning see lihtsustas haridustehnoloogia ajaloo mõistmist ja paremate seoste loomist. Väga põnev on vaadelda arvutite ajalugu läbi haridusprisma ehk selle, mis koolis mingil perioodil on toimunud. Kohe tekkis mõte, et võiks olla olemas video, kus tutvustatakse paralleelselt nii arvutite ajalugu kui ka haridustehnoloogia ajalugu, sest need on omavahel tihedalt seotud.


Täpsemalt soovin teada selle kohta, mis on meid ees ootamas ehk mis võiksid olla haridustehnoloogia kuues ja seitsmes etapp. Selle kohta, millised seadmed ja võimalused meil tulevikus olema saavad, on mitmeid visioone (nt Samsung SmartThings Future Living Report) ja oleks huvitav neid haridustehnoloogiaga siduda.


 


Tore leid:


Seymour Papert (1972) –  Computers could be used not in the form of machines for processing children, but as something the child himself will learn to manipulate, to extend, to apply to projects.


 


Esimene teema: ülevaade hariduse ajaloost


Haridustehnoloogia_ajaloo_uurija_2018

https://merlinkirbits.wordpress.com/2018/09/28/haridustehnoloogia-ajalugu/

3 comments:

haalen1 to Merlin K

30.09.2018 17:57

Antud tööle lisatud tabel on väga hea näitlikustamiseks ning võtab olulisema haridustehnoloogia arengus kokku. Meeldib väga ka mõte, et haridustehnoloogia ja arvuti areng võiks olla videona. Meeldib artikli konkreetsus.


MeeldibMeeldib

katrinm to Merlin K

05.10.2018 20:25

Mulle meeldis, et lähenesid ülesandele teisiti ja tegid haridustehnoloogia ajaloo kohta ülevaatliku tabeli.


MeeldibMeeldib

Ly Torn to Merlin K

05.10.2018 22:16

Tabeli idee on väga hea. Oled teinud väga hea ja konkreetse kokkuvõtte.


MeeldibMeeldib

Post a comment