IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

13.10.2018 18:37 by Palmi R

See postitus on seotud meile antud  ülesandega uurida erinevaid õpikeskkondi õpiprotsessis.


Igal õppijal on seoses õpikeskkonnaga ootused ja lootused. Kõigil meil tekib oma ettekujutus, kuidas mingis keskkonnas võiks õppimine toimuda ning mil moel õpitegevused läbi viiakse. Õppijate ootused määravad suuresti ära selle, kuidas nad oma õpikeskkonda hiljem tajuvad ning seal käituvad. Uurimused on näidanud, et õppijate õpikeskkonna tajumine mõjutab õppimise efektiivsust . Eduka õppimise aluseks on õppijate ootuste ja õpikeskkonna tajumise võimalikult suur ühtivus. Seetõttu on oluline kaasata õppijad oma õpikeskkonna loomisse, et kujundada see võimalikult sarnaseks õppijate endi ootustele(Entwistle, 1991).


Teema on ajastatud väga hästi, sest olen viimastel nädalatel kuulnud väga palju nurinat kaasõpilaste käest. Milleks on vaja nii palju erinevaid õpikeskkondi? Kõik õpetajad eeldavad, et nende materjalid ja ülesanded on loogiliselt esitatud ja hästi leitavad. Kuid paraku tekitab info üleküllus ja see pidev muretsemine, et äkki ma magan mingi tähtaja maha hoopis lisa stressi, sest pean surfama mitmes eri keskkonnas igapäevaselt  paralleelselt.


Mis keskkonand meil siis kasutusel on?


Blogi pidamine- tuleb tunnistatda, et see on hetkel osutunud kõige meeldivamaks. Ülesanne on selge, konkreetne, materjalid on kõik juurde lingitud ja mugavad kasutada. WordPressi keskkond on muidugi omaette teema, sest see kuidas ta sinu lehte presenteerib, selle õige tausta leidmine, ütleme nii mul veel käib </div><div id=https://palmiinfo.wordpress.com/2018/10/13/opikeskkonna-ja-vorgustiku-roll-opiprotsessis/

0 comments:

Post a comment