IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Ülevaade haridustehnoloogia ajaloost

01.10.2018 21:38 by Janita R

Tuginedes Nicholsoni ja Benjamini (Nicholson, 2007; Benjamin, 1988) artiklitele võib öelda, et rääkides haridustehnoloogia ajaloost tuleks kõigepealt küsitleda, mida võib üldse pidada haridusega seotud tehnoloogiaks?

Benjamini (Benjamin, 1988) artiklis on välja toodud, et õppemasinate (i.k. teaching machines) loomine ja arendamine algas juba 20. sajandi esimesel veerandil, kuid mõningaid sel ajal loodud masinaid ei saa lugeda õppemasinateks, sest nad ei õpetanud otseselt midagi uut. Nicholsoni artiklis toodi välja, et haridustehnoloogia arengust rääkides ei saa käsitleda ainult otseselt haridussektoris toimunut, sest palju teemakohaste tehnoloogiate ja metoodikate arengut toimus hoopis äri-, sõja- ja muudes sektorites.

Kuna haridus ka ise käsitleb mitmeid erinevaid valdkondi, siis ka hariduse ja haridustehnoloogia enda arengu etappe tuleks tegelikult otsida erinevatest valdkondadest.


Jättes kõrvale küsimuse, mida saab üldse pidada haridustehnoloogia ajaloo hulka, siis üldiselt käsitletakse seda ajalugu etappides, mille on Hans Põldoja oma postituses väga hästi viieks etapiks kokku võtnud (Põldoja, 2018):  • arvutite abil toimuv õpe (ingl computer assisted instruction)

  • arvutipõhine õpetamine (ingl computer-based training)

  • veebipõhine õpetamine (ingl web-based training)

  • e-õpe (ingl e-learning)

  • tehnoloogiapõhine õpe (ingl technology-enhanced learning)


Esimese kahe etapi hulka kuuluvad mitmed näited Benjamini artiklist, kus on toodud näiteid teaching machine‘idest, mis üldiselt õpetasid või olid abiks ühe kindla asja õpetamisel. Näiteks pidi õpilane lahendama algebraprobleemi ning panema vastuse masinasse ning masin ütles, kas tegemist on õige või vale vastusega. Ülejäänud kolm etappi käsitlevad paljuski ka Molnari artiklis väljatoodut, et veebipõhine e-õpe on avanud uksed rohkema infoni, kui varem on võimalik olnud. (Benjamin, 1988; Molnar, 1997)

Õpilastel on võimalik läbi viia näiteks ilmastiku ja keskkonnaga seotud katseid nii, et saavad infot ka teistest regioonidest, sest üle veebi saab olla ühenduses nii teiste koolide kui ka teadlastega. (Molnar, 1997)


Mida teadsin haridustehnoloogia ajaloost varem?

Varasemalt olen käsitlenud põhiliselt ainult arvutite ajalugu, seega personaalarvutite arengu osa oli ka varasemalt tuttav.


Mis oli eriti huvitav või üllatav?

Kõige põnevam oli teada saada, et kogu haridustehnoloogia areng hakkas juba toimuma 20. sajandi algul. Olen alati millegipärast omanud piiratud kujutust, et arvuteid hakati hariduses kasutama alles siis kui personaalarvutid inimmassidesse läksid.

Samuti oli minu jaoks üllatav, et juba 80ndatel tegelikult kasutati arvuteid koolides. Üllatav oli see minu jaoks eelkõige seepärast, et mõeldes tagasi aastasse 2014, kui lõpetasin gümnaasiumi, siis mina olin kooli raames arvutiga kokku puutunud ainult MS Office’it kasutades. Põnev on teada saada, et tegelikult juba mitukümmend aastat tagasi hakati koolides õpetama programmeerimist ja muid keerulisemaid teemasid, millega ise alles tutvusin ülikoolis.

Täpsemate teemade kohta sooviksin uurida veel 70ndal arendatud LOGO ja J. S. Brown’i arendatud SOPHIE (a SOPHisticated Instructional Environment) kohta.

Samuti sooviksin teada sama teema ajaloo kohta Euroopa mõistes.


Mis jäi ebaselgeks?

Pigem on tegemist lihtsalt uurimist vajava teemaga kui ebaselgusega.

Haridustehnoloogia küll uurib tehnoloogilisi võimalusi, et soodustada õpitegevust, kuid kas tänapäeval läheb enamus fookust õpikeskkondade ja muude selliste lahenduste arendamisesse või luuakse ka nö primitiivseid õpimasinaid, mis on fokuseeritud üksikutele ülesannetele.


Kasutatud allikad


Põldoja, H (2018). Ülevaade haridustehnoloogia ajaloost. Loetud aadressil https://opikeskkonnad.wordpress.com/2018/09/16/esimene-teema-ulevaade-haridustehnoloogia-ajaloost/


Nicholson, P. (2007). A History of E-Learning. B. Fernández-Manjón, J. M. Sánchez-Pérez, J. A. Gómez-Pulido, M. A. Vega-Rodríguez, & J. Bravo-Rodríguez, Computers and Education (lk 1–11). Dordrecht: Springer. http://doi.org/10.1007/978-1-4020-4914-9_1


Benjamin, L. T. (1988). A History of Teaching Machines. American Psychologist, 43(9), 703–712.


Molnar, A. (1997). Computers in Education: A Brief History. The Journal. Loetud aadressil http://thejournal.com/Articles/1997/06/01/Computers-in-Education-A-Brief-History.aspx


Link ülesandele.


 

https://magistriteemad.wordpress.com/2018/10/01/ulevaade-haridustehnoloogia-ajaloost/

3 comments:

Rebazeke to Janita R

05.10.2018 13:52

Kusjuures LOGO jäi artiklis õhku rippuma ja tõesti on ka minul soov saada sellest rohkem teada.


LikeLiked by 1 person

Hans Põldoja to Janita R

14.10.2018 18:13

Otsisin natuke allikaid haridustehnoloogia ajaloo kohta Euroopast ning leidsin selise artikli aastast 1987:


Taylor, B., & Strauss, M. (1987). Computer Education in Western European Secondary Schools. The High School Journal, 71(1), 51-56. Loetud aadressil http://www.jstor.org/stable/40364896


Kui JSTOR kasutajaks registreeruda, siis saab sellele tasuta ligipääsu.


LikeLike

Janita Raudsepp to Janita R

16.10.2018 21:52

Aitäh! Kindlasti uurin seda linki.


LikeLike

Post a comment