IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Ülevaade haridustehnoloogia ajaloost

01.10.2018 20:48 by Johanna A

Kuna ma ei ole eelnevalt kokku puutunud haridustehnoloogia ajalooga, pakkus mulle kõige suuremat huvi arvutite areng ajaloos. Sellest tulenevalt uurisin arvutite kasutamise kohta ka Eestis.


Artikleid lugedes jäid meelde huvitavamad faktid ja mõtted.


Koolis arvutitundies käies ei andnud meile ükski õpetaja ülevaadet arvutite ajaloost. Ei ole ma näinud ka JUKU arvutit. Seda  suuremat vastusrõõmu pakkus mulle artiklitest teada saamine, et esimese arvuti MARK1 tööle panekust Harvadis möödub juba 74 aastat. Antud arvuti eesmärgiks oli eelkõige leida lihtsamaid probleemi lahendusi (Molnar, 1997) nagu inimkonnal on alati eesmärgiks olnud- teha võimalikult palju, ise mitte midagi tehes. Samas jõudsid esimesed arvutid Eestisse 1959.aastal ehk 15 aastat hiljem. Eestis kasutusele võetud arvutid oli loodud Nõukogude Liidus ja kandsid nime Ural1.


See the source image

MARK 1


Image result for ural 1 arvuti


Suure edasimineku arvutite ajaloo kujunemisel tõi endaga kaasa 1960ndate alguses Bitzeri poolt loodud arvutiprogramm PLATO (Nicholson, 2007).

1969 aastal Kemeny ja Kurtz uue programmi kirjutamise keele BASIC. (Molnar, 1997). Kuid ei jäänud ainsaks programeerimise keeleks Papert lõi programeerimiskeele LOGO, mis lubas lastel olla ise matemaatikud. Hiljem alustas Papert koostööd LEGOga ning laiendas enda loodud programmi. Selle tulemusel hakkasid lapsed paremini omandama probleemi lahendamis oskusi. (Molnar, 1997)

Alates 1970ndate lõpust ei olnud arvuti enam luksus ese, jõudis kätte personaalarvutite aeg. Personaalarvutid maksid vähem ning olid kättesaadavad kõigile. (Molnar, 1997) Esimesed personaalarvutid jõudsid Eestisse 1982 aastal.


Kindlasti loen ja uurin veel e-õppe kujunemisest ja kaugõppe pedagoogikatest.


Viited:


Nicholson, P. (2007). A History of E-Learning. B. Fernández-Manjón, J. M. Sánchez-Pérez, J. A. Gómez-Pulido, M. A. Vega-Rodríguez, & J. Bravo-Rodríguez, Computers and Education (lk 1–11). Dordrecht: Springer. http://doi.org/10.1007/978-1-4020-4914-9_1


Molnar, A. (1997). Computers in Education: A Brief History. The Journal. Loetud aadressil http://thejournal.com/Articles/1997/06/01/Computers-in-Education-A-Brief-History.aspx


Eesti Hariduse ja Teaduste Andmesidevõrk https://www.eenet.ee/EENet/akadeemilise_andmeside_areng_Eestis

loetud (30.09.2018)

https://johannaulikoolis.wordpress.com/2018/10/01/ulevaade-haridustehnoloogia-ajaloost/

2 comments:

haalen1 to Johanna A

04.10.2018 13:57

Lühike ja konkreetne. Huvitavad pildid teema ilmestamiseks.


LikeLike

sigridiblogi to Johanna A

05.10.2018 14:37

Tore, et uurisid täiendavalt juurde ka Eesti arvutite arengut. Huvitav lugemine kõigile

Post a comment