IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Haridustehnoloogia ajalugu

01.10.2018 20:16 by Annika A

1960ndate aastate lõpust on teadlased otsinud vastust küsimusele, kas arvutitel põhinev õpe on parem kui tavaõpe. On soovitud teada saada, kas arvuti vahendusel õpitakse efektiivsemalt ning kas arvuti abil omandatud tarkused on püsivamad. Seetõttu on läbi viidud sadu erinevaid uurimusi ning korraldatud erinevaid eksperimente. Uuringute tulemuste seast väidab enamus, et võrreldes nö tavaõppega on arvuti abil toimuv õpe efektiivsem.


Mina nõustun samuti uuringute tulemustega, enda kooliaega silmas pidades, need ülesanded, milles pidin kasutama arvuti abi, sain paremad hinded ning kontrolltööde ajal olid need asjad hästi meeles, mida olin õppinud/läbitöötanud arvuti abiga. 


Arvutite kasutamine hariduses jagatakse järgmisteks etappideks 1. 1959 – 1985 arvutite abil toimuv õpe 

 2. 1985 – 1993 arvutipõhine õpetamine 

 3. 1993 – 1998 veebipõhine õpetamine 

 4. 1998 – 2005 e-õpe 

 5. 2005 – … tehnoloogiapõhine õpe


Antud perioodid on Hans Põldoja uurimistöös, mis tugineb Anderson & Droni, Jonesi, Leinoneni ja Nicholsoni uurimustel.


Mainframe computer 


Mainframe computer ehk suurarvuti töötati välja 1950. aastatel ning neid said lubada endale vaid üksikud ettevõtted. Nende arvutite rolliks on suure hulga tehingute töötlemine, nad peavad suutma toetada tuhandeid kasutajaid ning programme korraga.


Pildiotsingu first mainframe computer tulemus


Ka tänapäeval kasutatakse suuriarvuteid, kuna need on vastupidavad, stabiilsed ja väga töökindlad.


90ndatel ennustasid eksperdid, et suurarvutite kasutamine hääbub 1996. aastaks, kuid suurettevõtted leidsid uue kasutusviisi arvutitele. Nimelt suunasid ettevõtted keskenduma rohkem tsentraliseeritud andmetöötlusele ning uut suurarvutite levikut suurendas kasvav e-äri turg.


E-õppe ajalugu Tartu Ülikoolis


Pildiotsingu semantics of social connections tulemus


E-õpe on õppevorm, mille ajal tavaliselt õpetaja ning õpilane ei asu samas ruumis.


1960. aastatel arenes e-õpe erinevatesse valdkondadesse. Hariduses tähendab e-õpe nii tarkvara- kui ka veebipõhist õpet. • Eestis tähistatakse e-õppe päeva 11. oktoobril

 • 1995. aastal viidi Tartu Ülikoolis, matemaatikateaduskonnas, läbi esimene e-posti teel toimunud kursus, mis pani alguse e-õppe kasutamisele ülikoolis

 • 1998. aastal võeti kasutusele Tartu Ülikoolis WebCT õpikeskkond ning toimusid esimesed veebipõhised kursused arvutiteaduste instituudis.

 • 2000. aastal võttis Tartu Ülikool prorektori vastutusalas olevasse kaugkoolituskeskusesse tööle esimese haridustehnoloogi

 • 2000. aastaks oli Tartu Ülikoolis 28 e-kursust

 • 2002. aastaks oli TÜ’s 100 e-kursust ning valmis ülikooli e-õppe portaal

 • 2003. aastal moodustati Eestis e-Ülikooli konsortsium, kus oli 19 erinevat kooli/asutust

 • 2005. aastaks oli TÜ’s 335 e-kursust

 • 2009. aastaks oli TÜ’s 1079 e-kursust, kasutusele võeti moodle õpikeskkond

 • 2016. aastaks oli TÜ’s 3910 e-kursust, 30% kõikidest õppeainetest olid veebipõhised  või osaliselt veebipõhised


 


Haridustehnoloogia ajaloost olid teadmised enne artiklite lugemist väga napid, teadsin vaid nö “põhitõdesid”. Kõik mis antud blogipostituses välja toon on minu enda jaoks huvitav, uus ja üllatav.


Kuna enamus tekstid olid inglise keelsed, siis oli sellist spetsiifilist teksti väga keeruline lugeda. Kuid teiste abiga, kes oskasid paremini inglise keelt, sain ka parema ülevaate.


 


Ülesande asukoht: https://opikeskkonnad.wordpress.com/


KASUTATUD ALLIKATE LOEND


https://en.wikipedia.org/wiki/Mainframe_computer#History


http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/1067/Luik.pdf?sequence=5&isAllowed=y


https://thejournal.com/Articles/1997/06/01/Computers-in-Education-A-Brief-History.aspx?Page=2


https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-4914-9_1


http://www.ut.ee/eoppe-ajajoon/


 

https://aann1ka.wordpress.com/2018/10/01/haridustehnoloogia-ajalugu/

3 comments:

1nformaatika to Annika A

04.10.2018 16:22

Kompaktne ja tore kokkuvõte. Tartu Ülikooli kui Eesti juhtivkooli ajalugu on kenasti väljatoodud, mis annab päris hea ülevaate Eesti mastaabis. Meeldib, et oled lisanud juurde illustreerivaid pilte.


LikeLike

sigridiblogi to Annika A

05.10.2018 14:33

Tore, et oled toonud sisse Tartu Ülikooli e-õppe ajaloo. Peaks uurima ka Tallinna Ülikooli oma ja kõrvutama seda Tartu Ülikooli omaga. Postitust illustreerivad pildid tsamuti positiivne.

katrinm to Annika A

05.10.2018 20:23

Lihtne ja arusaadav lugemine ning nõustun teistega et Tartu Ülikooli e-õppe ajaloo sidumine teemaga oli väga mõte.


LikeLike

Post a comment