IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Haridustehnoloogia ajalugu

01.10.2018 2:16 by Hasso T

Ajalugu on huvitav. Juba alates enda kooliajast olen ma mõelnud, et miks ei võiks paljusid asju õpetada läbi ajaloo? Just ajalugu loob tihti faktiteadmistele need õiged seosed – miks asjad on just sellised nagu nad on? Miks me näiteks ei õpeta koolides matemaatikat läbi ajaloo?Tuleb tunnistada, et haridustehnoloogia vaade ajaloole on minu jaoks uus. Hulgaliselt artiklites mainitud ajaloolisi fakte olid mulle tuttavad, kuid huvitav oli saada neile juurde just haridustehnoloogiline nüanss. Näiteks PLATO (Nicholson, 2007; Molnar 1997) nimi on mu ajusopis talletunud, kuid nüüd võtsin asja pisut tõsisemalt uurida. Tegemist on suurepärase näitega võrkudest, mis eksisteerisid enne Internetti ja pikalt ka selle kõrval, kuid mida me tänapäeval mäletame häbiväärselt vähe. Enamgi – neist võrkudest on pärit palju sellest, mida me oleme harjunud omistama veebile ja laiemalt Internetile. Muide, kas teate, et PLATO on endiselt elus?


Ajalooga seoses veel üks mõte. Kõigist neist ülevaadetest kumab läbi see, mida võib täheldada kõigi tehnoloogiliste uuenduste ilmudes – kõigepealt ülevoolav optimism, seejärel kohe konservatiivne pessimism, kuid kummalgi pole saabuva reaalsusega kuigi palju ühist. Õpetamismasinaid saatnud reaktsioonides (Benjamin, 1988) polnud midagi uut ega enneolematut – nii sellest, kuidas masinad muudavad nüüdsest kõike kui ka sellest, kuidas masinad muudavad ka inimesed pelgalt masinateks, räägiti juba tööstusrevaolutsiooni algusaegadel. Oma osa oli sellistel reaktsioonidel mängida ilmselt ka Pressey õpetamismasina (Benjamin, 1988) ebaedus. Benjamin mainib küll Suurt Depressiooni, kuid laiemalt oli kogu maailmasõdade vaheline aeg küllalt skeptiline tehniliste uuenduste suhtes – laiem avalik arvamus vaatas Esimese Maailmasõja tapatalgutele tagasi mh ka kui tehnilise progressi põhjustatule.


Omas ajas liialt optimistlikuks ja kohati põhjendamatuid seoseid loovaks liigitub minu jaoks ka Molnari (1997) artikli teine pool. Kuigi TERC ja Global Laboratory Network võisid näida tol hetkel tulevikuna, pole see tulevik 20 aastat hiljem kohale jõudnud. Selliste globaalsete koostöö- ja õpivõrkude levik paistab Interneti ajastul olema paradoksaalsel kombel veel keerulisem kui varem.


Kaugõppe jagamine kolmeks generatsiooniks (Anderson ja Dron 2011) oli minu jaoks uus, kuid väga loogiline. Konnektivistliku (so siis käesoleva) generatsiooni iseloomustamisel on aga mitu asja, millele ma tahaks vastu vaielda. Esiteks ei taha ma nõus olla sellega, et teadmiste omandamine oleks selles ajastus kuidagi vähem individuaalsem kui eelmistes. Teadmiste omandamine on alati individuaalne – me saame infot ja seostame seda omas tempos oma väga individuaalse kogemusega. Teiseks jäi mul kriipima konnektivismi iseloomustamine sõnadega, et “õppija roll pole kõike meelde jätta ega isegi aru saada”. Jah, nt programmeerijate seas on tuntud selline mõiste nagu “Google based programming”, mis tähendab oskust Google abil leida üles koodijupp, mis teeb seda, mida sul hetkel vaja ja see oma koodi panna, kuid selline lähenemine on tõestanud ennast kui hästi problemaatiline just arusaamise puudumise tõttu. Ning ma ei tahaks sellist lähenemist just õppimiseks või teadmiste omandamiseks nimetada.


Lugemine oli väga huvitav ja tekitas hulgaliselt uusi seoseid.


Allikad:  • Nicholson, P. (2007). A History of E-Learning. B. Fernández-Manjón, J. M. Sánchez-Pérez, J. A. Gómez-Pulido, M. A. Vega-Rodríguez, & J. Bravo- Rodríguez, Computers and Education (lk 1–11). Dordrecht: Springer.

  • Benjamin, L. T. (1988). A History of Teaching Machines. American Psychologist, 43(9), 703–712.

  • Molnar, A. (1997). Computers in Education: A Brief History. The Journal.

  • Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three Generations of Distance Education Pedagogy. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 80–97.

https://blog.ifiom.ee/opikeskkonnad/haridustehnoloogia-ajalugu/

1 comments:

Sigrid Võsa to Hasso T

05.10.2018 14:18

Huvitava nurga alt kirjutatud haridustehnoloogia ajaloo kokkuvõte. LIKE

Post a comment