IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Haridustehnoloogia ajaloost

01.10.2018 0:15 by Kait V

Minu jaoks oli väga huvitav see kui kaugele ajalukku on võimalik selle teema uurimisega minna. 1886 ja teemaks mehaaniliste masinate loomine õppimiseks. Huvitav on see, et juba 100 aastat tagasi arutleti õppemasinate loomise juures selle üle, mil moel üldse saame masinat nimetada õppimise masinaks ja mil moel peaks õppimine toimuma.

Selleks toodi välja kolm punkti, mis peavad olema täidetud:

– Masin peab õppimiseks edastama infot

– Masin peab võimaldama õppijal vastata

– Masin peab andma kohese tagasiside, kas vastus oli õige

See aga on ehe näide sellest, milline peaks olema õpetamine ka siis kui ei ole masinat. Seega masina loomisel, mille juures töötavad ka psühholoogid ja teised teadlased uuritakse üleüldiselt seda, mis on õpetamine ja kuidas seda teha kõige paremini.

Näiteks arutelu, selle üle, kas on otstarbekas kasutada teadmiste kontrollimisel meetodit, kus pakutakse valesid valikvastuseid. Esitati argument, et õppimsel ei tohiks edastada ebavajalikku infot. Õpilane peaks vastuse ise looma ja seda kontrollima. Ja ausalt mina olen sellega täiesti nõus.


Väga huvitav oli lugeda ka kaugõppimise ja masinõppimise seostest ühiskonnas toimuvaga. Kuidas ühiskond ei pruugi olla valmis, et võtta vastu uusi ideid ja kuidas teatud hetkel on ühiksond sellises seisus, et just soodustab erinevate tehnoloogiate kasutusele võttu.

Näiteks ülikoolide tasulise kaugõppe laialdane levik, mis aitab ülikoolidel rahastusprobleemidega toime tulla. Õpetaja nappus või küllus võib tuua esile, kas tehnoloogia laialdasema kasutuselevõtu või vastupidi vastuseisu.


Poliitika ja ärihuvid versus elanikkonna hüved – mida hakkab kaugõpe teenima, kas haridus on selleks, et teenida süsteemi või inimkond astub tänu tehnoloogiale dialoogi, milles inimestevahelise suhtlemisega lahendatakse kogukonna probleeme. Kas õpilased, tudengid tegutsevad kogu elu paremaks muutmise nimel maailmas, sealhulgas, kuidas hoida puhast vett, hoolitseda vanurite eest ja hoida looduslikku mitmekesisust või on see kaugõpe ühesuunaline, kus info liigub võimu poolt õpilaste suunas ja mitte kunagi teises suunas.


 


The post Haridustehnoloogia ajaloost appeared first on robootika huviringid, töötoad, koolitused.

http://www.kait.ee/opikeskkonnad-ja-vorgustikud/haridustehnoloogia/

0 comments:

Post a comment