IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Haridustehnoloogia ajalugu

30.09.2018 15:50 by Liis M

Vastus ülesandele ülevaade haridustehnoloogia ajaloost


Oma varasemas elus, enne ülikooli astumist sooviga saada õpetajaks, puutusin ma pigem kokku lihtsalt tehnika arenguga – haridustehnoloogia kui mõiste sai selgeks ülikooli ajal.


Esimene mälestus arvutitest koolis seostub pisikese ruumiga, kuhu mahtus umbes 12 lauda hiiglaslikes mõõtmetes ja pisikese ekraaniga monitoriga ja sumiseva kastiga. See oli koolis vist ainuke klass kuhu õpilased tahtsid minna ja ootasid selleks pikas järjekorras. See oli umbes sajandi alguse paiku.


Sealt edasi kolisid arvutid ka koju, õpetajate laudadele, suurendati arvutiklassi, õpilastele korraldati eraldi tunde arvutite tundma õppimiseks ning kõige selle kõrval hakkasid õpilaste taskutesse ilmuma esimesed telefonid (kui sul oli Nokia 3210 olid sa ikka kõva tegija… kuni ilmusid esimesed kaameraga ja värvilise ekraaniga telefonid).


 


Otseselt haridustehnoloogia arenguga pole ma sellisel määral enne tutvunud kui nüüd selle ülesande materjale lugedes. Põhimõtteliselt oli selle osaga tutvumine justkui eelnevate teadmiste uude võtmesse mõtestamine. Minu varasem teadmine on, et arvutitega seotud õpe algas kuskil 1980ndate paiku, kuid tegelikult algas see juba varem.


Esmaseks haridustehnoloogia alaseks arenguetapiks saab nimetada arvutite abil toimuva õppe (enne 1980ndaid aastaid). Sellel ajajärgul oli arvutite tehnoloogia alles kasutatav ja kättesaadav piiratud seltskondadele ehk asjaarmastajatele, ülikoolides.


Järgnev ajajärk on seotud personaalarvutite revolutsiooniga mille alguseks tooks Molnar (1997) oma artiklis välja 1975. aasta ning 70ndate lõpuks oli personaalarvuteid leida igalt poolt.


Selle ajajärgu nimetajaks on arvutipõhine õpe, mis algab kuskil 1980ndate aastate paiku. See on seotud personaalarvutite jõudmisega laiema publiku ette ning arvutite kasutajasõbralikumaks muutumisega. Kui arvuti kujutas varem endast vaid suurt masinat, mille väikesel ekraanil oli näha vaid kirjaridu siis nüüd oli neil võimalik kujutada pilte, videoid jms, mis tavalisele inimesele on palju põnevam ja lihtsam hoomata.


Kolmandaks ajajärguks saab välja tuua veebipõhise õpetamise, mis sai alguse tänu (ülemaailmse) veebi loomisele 1990ndate alguses. Nüüd sai luua kodulehti õppeinfo talletamiseks ja suhtlemiseks kasutada e-maili ja foorumeid.


Veebipõhise õppe edasiarenguks on e-õpe, mis mõneti on nagu täiendus eelnevale, selles mõttes, et lisaks õppematerjalide jagamisele loodi ja arendati keskkondi, mis aitasid hallata paremini õppematerjale ja jälgida õpilaste tegevusi, tagasisidet. See on siis ajajärk kus loodi ja võeti kasutusele õpihaldussüsteemid.


Praegusel hetkel oleme tehnoloogiapõhise õppe ajajärgus, mil me saame õppe eesmärgiks kasutada kõike eelnevat ning lisaks veel mobiilseadmeid, sotsiaalmeediat, e-õpikud jm. Õppija ei ole tänases keskkonnas vaid lugeja, vaatleja vaid saab ka ise luua (digitaalset)sisu nii üksi kui rühmas.


 


 


Viited ja loetud materjalid:


Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three Generations of Distance Education Pedagogy. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 80–97. http://dx.doi.org/10.19173/irrodl.v12i3.890


Leinonen, T. (2010). Designing Learning Tools: Methodological Insights. Helsinki: Aalto University School of Art and Design. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-0032-9


Luik, P. (2004). Õpitarkvara efektiivsed karakteristikud elektrooniliste õpikute ja drillprogrammide korral. Tartu: Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/1067


Molnar, A. (1997). Computers in Education: A Brief History. The Journal. Loetud aadressil http://thejournal.com/Articles/1997/06/01/Computers-in-Education-A-Brief-History.aspx


Põldoja, H. (2016). The Structure and Components for the Open Education Ecosystem: Constructive Design Research of Online Learning Tools. Helsinki: Aalto University. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6993-7

https://liismopib.wordpress.com/2018/09/30/haridustehnoloogia-ajalugu/

0 comments:

Post a comment