IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

28.09.2018 22:51 by Kati N

Et õpilepingust oleks maksimaalne kasu, siis laiendasin teemat ja võtsin fookusesse mina kui õppija ja õpitava erialaga tervikuna tehtav “leping”.


Teema: Loomulikult huvitab mind tervikuna kogu õpitav, kuid erilist tähelepanu tahan pöörata neljale teemale: andmeanalüüs, IT-arendamisega seotud juriidilised probleemid, innovatsioonitehnoloogiad ning turvalisuse ja privaatsuse alused.


Eesmärgid: Tahan õppida maksimaalselt formaalses hariduses kasutatavate meetodite ja arengute kohta, et neid heas mõttes ära kasutada mitteformaalses hariduses haridustehnoloogia sarnase süsteemi ülesehitamisele Eesti tasandil.


Strateegiad: esimene ja kõige tähtsam on käia loengutes ning kodus materjalidega tutvuda. Lisaks pean olema enda vastu aus – mida ja kui palju ma teha jõuan ning kuidas finishi joon lõpetada sääraselt, et nii mina kui mu pere oleksid terved ja õnnelikud. Sellest tulenevalt ilmselt valin, kuhu ma oma fookuse eelkõige sean. Kuid maksimaalse tulemuse saavutamiseks püüan kõike õpitut panna noorsootöö konteksti ja ka töö juures rakendada.


Vahendid/ressursid: Loengukonspekte, loengumaterjali ja kirjandust, õpingukaaslasi…


Hindamine: kursuse lõpus saan vaadata, kas olen kursuse raames oma põhimõtteid rakendanud, kuid lõplik hindamine tuleb magistrantuuri lõpus.


Reflektsioon: kursuse lõpus


 


Ülesande kirjeldus  aine õpikeskkonnas


 

https://katihtm2018.wordpress.com/2018/09/28/opileping/

0 comments:

Post a comment