IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping õpikeskkondade ja -võrgustike õppeaine jaoks

22.09.2018 12:39 by Piret R

Teema – õppimine töökohal, mis on efektiivsed meetodid ja õpikeskkonnad?


Eesmärgid


Nii nagu mainisin esimesel kohtumisel, on minu esimene soov saada teada tänapäevastest õppekeskkondadest, kus edukalt koolitusi läbi viia. Töötajate koolitamine on igas ettevõttes oluline, kuid kuidas seda kõige efektiivsemalt teha? Koolitusklassi tulemine tundub olevat väga vanaaegne meetod, sest kõigil on aega vähe. Samas, kui osaleda vaid videosilla vahendusel või kuulata koolituse ülekannet, jääb minu arust koolitus kaugeks ja ebaefektiivseks, kuna tähelepanu hajub. Kuna vastutan tööl dokumendihaldussüsteemi eest, siis on rakenduse kasutusjuhendite ja/või koolituse uuel moel kokku panemine ka selle kursuse otsene vajadus.


Kõrvaleesmärk, mille lubasin endale selgeks teha, on aru saada, mis roll on haridustehnoloogil tänapäeva koolides.


Strateegiad


Ma arvan, et kõige parem viis oma eesmärkide saavutamiseks on aktiivselt kursusel osaleda nii lugedes pakutud materjale kui erineval moel ja viisil siin pakutud keskkondi kasutades.


Vahendid/ressursid


Oluline on kindlasti tutvuda koostatud loengukonspektidega ning pakutud kirjandusega. Hea oleks, kui loengute ajal saab vahetada infot teiste üliõpilastega, et vahetada kogemusi ja võib-olla saada häid nõuandeid või nippe oma kursuse ülesehitamiseks.


Hindamine


Oma eesmärgi olen saavutanud siis, kui tean täpselt, kuidas dokumendihaldussüsteemi koolituse läbi viin. Mõõta saab eesmärgi täitumist esmalt juba sellega, kui koolitus on üles ehitatud. Sellest, kas oskasin õpikeskkondi ära kasutada, saab hiljem aru nende kasutatavusest.


 


https://opikeskkonnad.wordpress.com/2018/09/08/esimesed-tegevused-ajaveebi-ulesseadmine-ja-opileping/

https://magistriopepiret.wordpress.com/2018/09/22/opileping-opikeskkondade-ja-vorgustike-oppeaine-jaoks/

0 comments:

Post a comment