IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

15.09.2018 15:24 by Tatjana A

Õpileping on õppija ja juhendaja vaheline “leping”, mis defineerib kuidas ja mida õpitakse ning kuidas õpitut hinnatakse. Õpileping koosneb viiest osast:


Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?


“Et paigal püsida, tuleb kõvasti joosta!”


Muutused IT-valdkonnas (seal huIgas IT haridusvaldkonnas) toimuvad nii kiiresti, et mõnikord hakkan kartma, et ei jõua olla kursis kõigega. Loodan, et õppimine TLÜ-s aitab mul end uuendustega kursis hoida.


Tänaseks, Informaatikaõpetaja, kooli infojuht magistriõppekavaga tutvudes, tundub, et paljud õppeained pakkuvad mulle suurt huvi.


Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?


Eesmärk – kasutada ülikoolis õpitud oma tundides koolis  ja tänu sellele muuta tunnid huvitavamaks ja mitmekülgsemaks.


Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?


Õppida, õppida ja veel kord õppida.


Lugeda, suhelda, arutleda, mõelda, proovida, uurida, katsetada, kasutada…


Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?


Inimesed ehk siis õppejõud ja rühmakaaslased. Nende abil saan informatsiooni ja uusi teadmisi, nendega osalen arutlemistel, teen koostööd ja muudki veel.


Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?


Kui õpilastel on huvi minu õppeaine vastu, nad ei taha tunnist lahkuda ja paluvad veel midagi seletada või proovida teha, tähendab – eesmärk on täidetud.


Kursuse lõpus kirjutatakse õpilepingu põhjal refleksioon.


Refleksioon – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?


Ülesanne

https://ivoppija.wordpress.com/2018/09/15/opileping/

0 comments:

Post a comment