IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

08.09.2018 17:02 by Külli S

Antud õpileping on sõlmitud aines Õpikeskkonnad ja võrgustikud.


Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?  Minu magistriõpingud on tihedalt seotud ka minu tööga. Oleme organisatsioonis kujundamas digipädevuste kompetentse ning sel aastal hakkavad juba ka toimuma digipädevuste koolitused, siis digipädevuste kompetentside arendamine, erinevad meetodid ja keskkonnad on minu erihuvi. Kuna olen valnud infoteaduste magistriõppe raames haridustehnoloogia suuna, siis mind huvitavad kõik teemad, mis hetkel koolides õhus on antud teemaga.


Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima? Minu eesmärgiks on saada ülevaade erinevatest õpikeskkondadest ja võrgustikest. Kuidas neid siduda teadmusjuhtimise organisatsioonides, seda nii mäluasutustes kui haridusasutustes. Mind huvitab see nii oma tööst lähtuvalt kuid ka sellest, et elukestev õpe on minu jaoks väga oluline. Ning saada parimat teooriat õppejõududelt koos parima praktikaga nii õppejõududelt kui kaastudengitelt.


Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras? Esmalt on oluline hakata orienteeruma kõikides keskkondades, mis esimesel loengus jutuks tulid. Samuti olen välja otsinud vastavat kirjandust ning ka seda lugeda, selle kõrval on tähtis osaleda kõikides loengutes.


Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen? Kasutan erinevaid otsisüsteeme ja e-katalooge kirjanduse hankimiseks – Rahvusraamatukogu otsinguportaal, e-kataloog Ester, TLÜARi raamatukogu andmebaase ja õpikeskuse avariiuleid. Loodan suhelda võimalikult paljude haridustehnoloogia tudengitega rühmatööde ja loengute käigus, et saada inspiratsiooni ja avardada oma teadmisi.


Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda? Olen saavutanud oma eesmärgid, kui suudan panustada omalt poolt oma organisatsioonis digipädevuste koolitustesse. Samuti on plaan rakendada saadud teadmisi info- ja teadmusjuhtimise praktika käigus, pakkudes sellele organisatsioonile välja parimat kombinatsiooni teadmusjuhtimiseks läbi sobiva õpikeskkonna või võrgustiku.


 

https://eraamatukogu.wordpress.com/2018/09/08/opileping/

0 comments:

Post a comment