IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

IFI7208.DT – õpileping

16.09.2018 22:42 by Janita R

Teema

Soovin tundma õppida erinevaid keskkondi ja tehnoloogilisi vahendeid, mida saab kasutada efektiivsemaks õppetööks.


Eesmärgid

Peamine eesmärk on tutvuda erinevate õpikeskkondade ja -vahenditega, mis on juba loodud ning hetkel loomisel. Selle käigus saan rohkem tuttavaks antud teemadega üleüldiselt ning saan hakata mõtlema, kuidas oma panusega antud valdkonda arendada.

Kõige selle käigus soovin õppida kolleegidelt ning arendada ka enda praktilisi oskusi, mis aitaksid õpitut rakendada.

Minu huvi põhjuseks on see, et just sellised teemad on need, mis mind käesolevale erialale juhtisid.


Strateegiad

Parim strateegia oma eesmärkide saavutamiseks on aktiivselt osaleda tundides ning suhelda oma kolleegidega, et koguda maksimaalselt infot. Lisaks info kogumisele on vaja teha nii info- kui eneseanalüüsi, et õppimise tulemus oleks maksimaalne.


Vahendid/ressursid

Peamised vahendid on kursuse jooksul jagatavad õppematerjalid, kaastudengid ning nende jagatud mõtted.


Hindamine

Ma hindan oma saavutusi hoides kogu aeg meeles enda “miks”-i ehk eesmärke, mille olen omale seadnud ning põhjendusi nende eesmärkide taga. Tean, et minu pingutused on olnud tulemuslikud, kui suudan valdkonnas iseseisvalt orienteeruda ning oman piisavalt teadmisi sellest, kust leida rohkem ressursse ja infot.

https://magistriteemad.wordpress.com/2018/09/16/ifi7208-dt-opileping/

0 comments:

Post a comment