IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

16.09.2018 20:40 by Johanna A

Esimese ülesande vastus.


Teema: Kõige enam huvitavad mind erinevad õpikeskkonnad, mida saaks kasutada igapäevatöös. Õpikeskkondades sooviksin saada küllaltki põhjalikku ülevaadet, et teada saada keskkonna kõiki võimalusi. Seejärel saaks kasutada keskkondi aktiivselt õppetöös.


Minu eesmärgid : • Saada ülevaade erinevatest õpikeskkondadest.

 • Rakendada õpikeskkondi järjepidevalt enda töös.

 • Anda kolleegidele teadmisi erinevate õpikeskkondade ja- võrgustike olemas olust.


Minu strateegiad eesmärgi saavutamiseks: • Osaleda kõikides loengutes

 • Uurida iseseisvalt teoreetilisi materjale

 • Otsida märksõnade järgi lisa informatsiooni


Kasutatavad vahendid/ressursid • Vestlused, arutelud kolleegide ja kursusekaaslastega

 • Ülikooli poolt loodud vahendid erinevatele artiklitele juurde pääsuks.

 • Lisa informatsiooni otsimine internetist.

 • Erinevad õpikeskkonnad.


Olen eesmärgi saavutanud kui: • Olen teada saanud uusi õpikeskkondi.

 • Kasutan õpikeskkondi igapäevatöös.

 • Lapsed tunnevad rõõmu rikkalikumast õppetööst.

 • Kolleegid on saanud uusi teadmisi erinevates õpikeskkondadest ja – võrgustikest.


Refleksioon – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?(Kirjutatakse kursuse lõpus )

https://johannaulikoolis.wordpress.com/2018/09/16/opileping/

0 comments:

Post a comment