IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

11.09.2018 11:45 by Meelis S

ESIMENE ÜLESANNE


Õpileping on õppija ja juhendaja vaheline “leping”, mis defineerib kuidas ja mida õpitakse ning kuidas õpitut hinnatakse. Õpileping koosneb viiest osast:


Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?


Ma saan aru, et ülesanne on koostada midagi  minu, kui õppija aukoodeksilaadset, õppija eetika. Proovin siis.


Olen seni kokku puutunud peamiselt MOOC- tüüpi kursustega, seega on avastamist ja omandamist ees väga palju.

Soovin õppida kõike, mida kursuse raames pakutakse. Tean, et see kõlab väga üldiselt, samas, õpingutee alguses ei oska ma veel täpsemalt määratleda. Ilmselt pean antud lepingut peagi korrigeerima. Aga see vist ongi asja mõte- pidev eneseanalüüs ja sihtide seadmine- täpsustamine.


Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?


Oluline märksõna on eneseareng.

Õppima sunnib mind soov end IT -ja õpetamisega seotud valdkondades täiendada. Minu esimese ülikoolidiplomi (režii, näitejuhtimine) kättesaamise pidulikust aktusest on möödas juba hulk aastaid. Kuna mingil hetkel sattusin kooli tööle, siis oli lisaks vaja läbida pedagoogikakursus. Ka sellest on üsna palju aega möödas. Hiljem on lisandunud IT- töö. Olen püüdnud end võimalusel jooksvalt täiendada, samas on ikka veel palju valdkondi ja teemasid, milles vajan lisateadmisi.


Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?


Ilmselt tuleb esmalt kaardistada, mis valdkondades soovin ennast enim arendada.

Oluline on leida aeg õpinguteks. Soov ja tahe on olemas. Huvi samuti. Ilmselt pean õppima aega (veelgi) paremini planeerima, seda siis õppimise ja kodutööde ettevalmistamise jaoks. Olen aru saand, et oluline on olla loengutes ja seminaridel kohal nii keha kui vaimuga – “siin ja praegu”. Samuti on tähtis tööde esitamise õigeaegsus ning kokkulepetest kinnipidamine.


Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?


Oluline ressurss on õppejõudude poolt jagatavad teadmised. Ilmselt tuleb loengutes kohal käia. Õppematerjalide läbitöötamiseks tuleb aega leida. Kursusekaaslastega tuleb suhelda. Üksteise töid tuleb lugeda. Mõtteid tuleb vaheta, tuleb arutleda ning analüüsida.

Kui tehnoloogia all on mõeldud läpakat ja nutitelefoni, siis, jah, nende kasutamise võimalus on olemas. Lisaks kooli poolt pakutav tehnika ja erinevad veebikeskkonnad.


Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?


Tegelikult ma juba olengi esimestes loengutes midagi õppinud ning esimesi raasukesi õpitust ka oma igapäevatöös kasutanud. Katsun leida kokkupuutepunkte. Ma arvan, et see ongi üks õpingute mõte. Minu suurim hetkeeesmärk on võtta vastu kõik, mis pakutakse, läbi enese lasta ja õpitut võimalusel praktikas katsetada.


Kursuse lõpus kirjutatakse õpilepingu põhjal refleksioon.Refleksioon – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?

https://hariduseasjad.wordpress.com/2018/09/11/opileping/

0 comments:

Post a comment