IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

16.09.2018 18:48 by Erik V

Teema: õpilaste kaasamine digimaterjalide koostamisesse.


Eesmärgid:  • muuta õpilastele informaatika tund kaasahaaravamaks;

  • mitte luua õpilastele materjale vaid luua neid koos nendega;

  • õpilaste kaasamine digimaterjalide koostamisesse, mida saaksid teised õpetajad kasutada;

  • kaotada oma tunnist igav “vajuta-nüüd-siia-siis-juhtub-see” õpetamismeetod;

  • saada teada uusi keskkondi/programme, millest veel teadlik ei ole;


Strateegiad:  • kui eluvaim on sees, olen loengus kohal;

  • tegelen õppejõu pool pakutava materjaliga;

  • huvipakkuva materjali kohta otsin iseseisvalt lisa;

  • ammutan inspiratsiooni kursusekaaslaste blogidest ja annan kommentaaridega ka neile sellest teada;

  • proovin rakendada loetut/kuuldut koheselt oma igapäeva töös;


Vahendid, ressursid:


Märkan ja salvestan endajaoks uued ning huvipakkuvad keskkonnad, mis on õppejõu või kursusekaaslaste poolt väljatoodud. Võimalusel proovin neid võimalikult kiiresti ise kasutada – oma õpilaste peal või lihtsalt antud keskkonnaga tutvudes ja näidisena midagi luues. Tehes koostööd teiste õpetajatega, saan neilt kohest tagasisidet mõne uue keskkonna koht ja saan seeläbi selle endajaoks kaardistada. Hindamatuks ressursiks loeksingi oma kolleegid ja õpilased.


Hindamine:


Kuna hetkel on teadmised erinevatest õpikeskkondadest pigem puudulikud, siis igasugused uued teadmised annavad märku, et kursus on täitnud oma eesmärgi. Võime iseenda jaoks püstitatud eesmärkidest ja strateegiatest kinni pidada ainult võimendab kursuse positiivset lõpetamist.


Reflektsioon:


tulekul.

https://ifiom.wordpress.com/2018/09/16/opileping/

0 comments:

Post a comment