IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

15.09.2018 22:05 by Tiina A

Ülesanne


Kursuse Õpikeskkonnad ja -võrgustikud edukaks ja tulemuslikus läbimiseks teen endaga kokkulepped järgnevas viies osas:


 


Teema:  Kuna tööalaselt puudub mul hetkel kokkupuude õpetamisega, siis soovin kõigist ülikoolis läbitud ainetest võtta maksimumi. Lähtuvalt aga oma tuleviku visioonist ja mõtetest sooviksin eriliselt keskenduda haridustehnoloogia koolitustega seonduvatele teemadele. Tihti on erinevate keskkondade õpetamine teistele küllaltki suur väljakutse, kuna iga keskkond on erinev ja nõuab parasjagu palju keskendumist ning mõistmist.


 


Eesmärgid: Minu õpiprojekti eemärgid lähtuvad soovist pakkuda tulevikus haridustehnoloogia alaseid koolitusi ning on järgmised: • soovin mõista õpikeskkondade olemust ning hingeelu;

 • mõista enda rolli nii personaalse kui ka grupi keskkonna kujundamisel ja kasutamisel;

 • tutvuda ja võrrelda olemaolevaid õpikeskkondi ning läbi analüüsi leida kõige kasutajasõbralikumad õpikeskkonnad mida hiljem vajadusel teistele tutvustada;

 • omada teadmisi õpikeskkondade ja võrgustike trendidest ja arengusuundadest.


 


Strateegiad: Oma eesmärkideni jõudmiseks rakendan järgmist tegevuskava: • osalen aktiivselt võimalusel kõigis kontakttundides;

 • loen ja analüüsin iseseisvalt nii kohustuslikku, kui ka soovituslik kirjandust;

 • uurin ja avastan iseseisvalt juurde kursuse käigus tutvustatud õpikeskkondasid;

 • hoian silma peal kursusekaaslaste blogidel ning võimalusel annan neile konstruktiivset tagasisidet;

 • kasutan enda ja teiste aega võimalikult efektiivselt;

 • oma uusi teadmisi ja oskusi katsun anda edasi akadeemilistele töötajatele.


 


Vahendid/ressursid:  • õppejõud;

 • kursusekaaslased;

 • erinevad avatud õppematerjalid, blogid, õpikeskkonnad;

 • tehnilised vahendid.


 


Hindamine:


Oma eesmärke hindan saavutatuks, kui kursuse lõpuks olen: • osalenud vähemalt 90% kontakttundidest;

 • lugenud ja analüüsinud nii kohustuslikku, kui ka soovituslik kirjandust;

 • aktiivselt hoidnud silma peal kursusekaaslaste blogides toimuval ning võimalusel andnud neile konstruktiivset tagasisidet;

 • õigeaegselt ja edukalt esitanud kõik kodused ülesanded;

 • esitlenud edukalt kursuse lõpus oma rühmatöö.


 


Refleksioon: (lisatakse kursuse lõpus)

https://tiinaalasoo.wordpress.com/2018/09/15/opileping/

0 comments:

Post a comment