IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

15.09.2018 17:20 by Alar V

Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?


Sellel kursusel soovin teada saada nii palju, kui võimalik. Olen küll töötanud koolis, kuid haridustehnoloogi tööd olen vaadanud ainult kaugelt, uduste prillidega. Nüüd aga on mul vaja haridustehnoloogi tööd teha. Eelkõige sooviksin teada saada kõiksuguseid erinevaid keskkondi, mida õppetöös kasutada – joonistusprogrammid, blogi pidamise keskkonnad jne, kõik info kulub ära.


Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?


Kõige tähtsam eesmärk on leida uusi keskkondi, mida õppetöös kasutada. Kuna terve see õppeaine on põhimõtteliselt minu töö üks suur osa, siis on mul sellest väga palju kasu ja muudab minu töö paremaks. Kuna mulle väga meeldib koolis töötamine, siis pean erinevate keskkondade ja võrgustikega kursis olema.


Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?


Tuleb käia loengutes, kuulata, õppida ja areneda. Lisaks teeb head ka kursusekaaslastega suhtlemine ja uute tutvuste loomine. Kodutööd tuleb alati ära teha, ning kursusekaaslaste kodutööde lugemine annab ka kindlasti uusi teadmisi ja ideid. Kõige tähtsam on aga hakata enda jaoks üles kirjutama erinevaid keskkondi, kuna kõiki keskkondi ei jõua meeles pidada.


Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?  • Õppejõud – loengutes.

  • Kodutööd – nemad jõuavad minuni, aga see kuidas ma neile vastan (ehk otsin ise vastuseid), annab väga palju uusi teadmisi.

  • Kursusekaaslased – loengutes, vabal ajal.

  • Kursusekaaslaste kodutööd – veebist kättesaadavad.

  • Teised inimesed (kolleegid, sõbrad, kolleegid teistest koolidest jne).

  • Internet – informatsiooni täis – peab oskama ainult küsida.


Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?  • Kodutööde põhjal – kui õppejõult on positiivne tagasiside, siis on etteantud eesmärk saavutatud.

  • Töö põhjal – kui õpilased ja õpetajad on minu tööga rahul, siis on eesmärgid saavutatud. See on ka kõige olulisem punkt.


Reflektsioon –


Tuleb hiljem

https://alarvoomets.wordpress.com/2018/09/15/opileping/

0 comments:

Post a comment