IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

15.09.2018 16:18 by Riina L

Esimese ülesande postitus


Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?


Erinevad õppematerjalide loomise keskkonnad, mis oleksid koolis õpetajatel igapäevatööd hõlbustavad ja koheselt rakendatavad.

Isiklik huvi oleks ehk rohkem suunatud matemaatika valdkonda, et leida häid võimalusi, keskkondi õpilastele ja õpetajatele matemaatika lihtsamaks ja huvitavamaks õppimisel ning õpetamisel.


Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima? • Leida ja tutvuda uute erinevate õpikeskkondadega

 • Õppida looma, kasutama ja haldama uusi õpikeskkondi

 • Arendada oma saksa ja inglise keele oskust

 • Luua oma koolile sobiv infopank e-õppematerjalide koondamiseks

 • Hõlbustada õpetaja tööd materjalide loomise vallas, hoida kokku aega, et seda oleks rohkem oma perele.


Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras? • Tutvun kursuse programmiga, ülesannete ja tähtaegadega

 • Kui leian midagi põnevat, siis uurin keskkonda hoolega ja katsetan, kuidas seal toimida

 • Õpin hoolega ja oma aega kvaliteetselt kasutama.

 • Osalen kõikides kontakttundides

 • Esitan kodused ülesanded õigeaegselt

 • Tutvun kursusekaaslaste blogidega ja suhtlen nendega


Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen? • Haridustehnoloogide ja kursusekaaslaste blogid

 • Õpikeskkonnad ja –õpivõrgustikud materjalid veebis

 • Kohustuslik kirjandus


Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?


Olen oma eesmärgi saavutanud, kui • Olen sooritanud iseseisvad tööd

 • Olen loonud enda koolile sobiva infopanga e-õppematerjalide koondamiseks

 • Olen leidnud uusi mõtteid, vaatenurki, mida igapäevatöös saan rakendada ja on teinud selle lihtsamaks, loogilisemaks.


Kursuse lõpus kirjutan õpilepingu põhjal refleksioon.


Refleksioon – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?

https://riinaleppmaa.wordpress.com/2018/09/15/opileping/

0 comments:

Post a comment