IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

14.09.2018 22:26 by Kertu S
See on minu vastus esimesele ülesandele. Teema Antud kursuse raames soovin saada praktilisi teadmisi õpikeskkondade ja -võrgustike kohta. Soovin leida õpikeskkonna/õpivõrgustiku, mida saan hakata oma töös kasutama ja mida ka teistele soovitada. Samuti soovin loengu raames omandada analüüsioskust, et ka pideva tehnoloogia arengu juures leida ise sobivaid õpikeskkondi ja -võrgustikke. Tore oleks saada ka näiteks … More Õpileping
https://ksaare.wordpress.com/2018/09/14/opileping-2/

0 comments:

Post a comment