IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

14.09.2018 10:48 by Arlee K

1-gDCWm1f5RspYoNXzAwFhgQ
https://goo.gl/images/7MCj45Aine Õpikeskkonnad ja -võrgustikud esimene ülesanne.


 


Teema


Ainest Õpikeskkonnad ja -võrgustikud, soovin saada uusi teadmisi õpikeskondade kujundamise ja kasutamise valdkonnas. Kõige rohkem huvitab mind õpikeskkondade juures sisu loomine ning selle atraktiivseks ja huvitavaks muutmine õppurite jaoks. Samuti soovin teada saada milliseid keskkondi veel on ja mille järgi neid valida. Loodetavasti on võimalik selle aine raames tutvuda ka erinevate plagiaadituvastustarkvaradega.


Eesmärgid • Tutvuda erinevate õpikeskkondade ja -võrgustikega

 • Kasutada saadud teadmisi oma igapäevatöös

 • Osaleda õpiprojektis, kust ma saan uusi kogemusi ja teadmisi

 • Tutvuda erinevate plagiaadituvastustarkvaradega ja osata neid kasutada


Strateegiad • Osalen loengutes ja mõtlen aktiivselt kaasa

 • Kodutööde tähtajaline esitamine

 • Õppematerjalidega tutvumine

 • Kasutan TLÜ raamatukogu poolt pakutavaid andmebaase

 • Suhtlen kursusekaaslastega ja loen nende blogisid

 • Õpin kasutama blogikeskkonda WordPress


Vahendid/ressursid


Inimesed: • Õppejõud

 • Kursusekaaslased

 • Teised haridustehnoloogid

 • Kolleegid töö juures


Materjalid: • Õppematerjalid

 • Kasutan erinevaid andmebaase

 • Enda tehtud märkmed

 • Google

 • Moodle

 • ÕIS

 • YouTube

 • Kursusekaaslaste blogid


Tehnoloogia: • Arvuti (k.a. tahvelarvuti)


Hindamine • Kodutööd on saanud õpimärke ja postiivseid kommentaare

 • Loengutes räägin kaasa ja mõistan millest räägitakse

 • Õpiprojektist olen saanud uusi kogemusi ja teadmisi

 • Saan kasutada saadud teadmisi oma igapäevatöös


Refleksioon


Tulemas detsembris.


 

https://arleek.wordpress.com/2018/09/14/opileping/

0 comments:

Post a comment