IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

08.09.2018 17:03 by Geithy P

Teema


Soovin teadmisi juurde saada erinevate õpikeskkondade liidestuse ja sünkroonimise kohapealt.  Mind huvitavad eelkõige maksimaalselt mugava kasutajaliidesega õpikeskkonnad- ja võrgustikud. Olen huvitatud vabavaralistest õpikeskkonadest.


Eesmärgid


Antud kursuse õpikeskkonnad ja -võrgustikud minu isiklik eesmärk oleks läbida loeng edukalt, saades seejuures juurde palju teadmisi, mida oma igapäevatöös ning elus edaspidi rakendada saaks. Kindlasti sooviksin ise õppides kasutada palju erinevaid veebipõhiseid lahendusi, et peale teooria oleksin ka tegelikult kursis nende keskkondade kasutamisega.


Strateegiad


Et kursus edukalt lõpetada sealjuures ka rohkete teadmistega toon välja peamised strateegiad. • Käin igas loengus kohal ning olen ka vaimselt loengus kohal.

 • Leian endale aega materjalide läbitöötamiseks ning endale lahti mõtestamiseks.

 • Ei jäta kodutöid viimasele hetkele.

 • Osalen seminaridel aktiivselt diskussioonides.

 • Leiane endale aja, et ka kursusekaaslaste töid lugeda ja reflekteerida.

 • Proovin kõiki teadmisi kinnistada, olles avatud uutele keskkondadele.


Vahendid ja ressursid • Aeg

 • Enda konspekteerimisvahendid (märkmik, sülearvuti, nutiseade)

 • Kursusel kasutatavanud keskkonnad – moodle, opikeskkonnad ajaveeb, twitter, EduFeedr

 • Kursusekaaslaste tööd ja kommentaarid minu töödele

 • Õppekirjandus

 • Lektor


Hindamine • Olen kõik kodutööd õigeaegselt esitanud ning nendest ka midagi õppinud.

 • Olen lõpetanud kursuse positiivse tagasisidega.

 • Oman julgust ja teadmisi õpikeskkondade kasutamisel ja teistele soovitamisel.

 • Oskan kasutada vähemalt 3. uut õpikeskkonda.

 • Oskan märgata vigu ning neid efektiivselt ka parandada.


Reflektsioon (kursuse lõpus)


https://opikeskkonnad.wordpress.com/2018/09/08/esimesed-tegevused-ajaveebi-ulesseadmine-ja-opileping/

https://1nformaatika.wordpress.com/2018/09/08/opileping/

0 comments:

Post a comment