IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

13.09.2018 11:25 by Liis M

Vastus ülesandele Õpilepingu koostamine


Alustava õpetajana on mul olemas teadmised ainetest, mida ma õpetan ning tehnoloogia huvilisena on mul ka aimu, kuidas teoreetiliselt on võimalik asju teha. Selleks, et teooriast saaks praktika valisin see semester omale õppeaineks muu hulgas ka Õpikeskkonnad ja -võrgustikud, lootuses paremini orienteeruda tehnoloogiliste võimaluste seas ning õppida praktiliselt mõnda neist kasutama.


Eesmärgid  • Tutvuda olemasolevate õpikeskkondadega ja -võrgustikega ja nende erinevate võimalustega.

 • Õppida kasutama tuttavaks saanud süsteeme sihtotstarbeliselt ja looma sisu vastavalt võimalustele.

 • Osata kasutada vähemalt ühte keskkonda/võrgustikku ja rakendada seda oma töös.


Oma eesmärkide saavutamise nimel  • Osalen kõikides kontakttundides. Kui mingil põhjusel osaleda ei saa, olen aktiivne läbin õppematerjalid iseseisvalt.

 • Täidan antud ülesanded. Vajadusel küsin abi ja juhendamist kursusekaaslastelt või õppejõult.

 • Võtan vastutuse oma saavutuste eest ja esitan tehtud tööd õigeaegselt.


Vahendid  • Õpikeskkonnad ja kursuse, kursusekaaslaste ja oma blogi

 • Õppekirjandus

 • Moodle

 • Isiklik elektrooniline märkmik ja nutiseade


Hindamine  


Oma eesmärgid loen saavutatuks… • kui oskan kasutada vähemalt ühte õpikeskkonda või -võrgustikku oma töös.

 • kui oskan vahet teha ja valida sobiva vahendi vastavalt ainesisule.

 • kui oskan iseseisvalt juurde leida (või luua) õpikeskkonda või – võrgustikku sisu.

 • kui olen täitnud kõik ette antud ülesanded, kuulanud ja arvestanud tagasisidega ning kasutanud seda õppimise eesmärgil, oma vigade parandamiseks.


 


Hilisemaks täitmiseks


Kursuse lõpus kirjutatakse õpilepingu põhjal refleksioon.


Refleksioon – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?


https://opikeskkonnad.wordpress.com/2018/09/08/esimesed-tegevused-ajaveebi-ulesseadmine-ja-opileping/

https://liismopib.wordpress.com/2018/09/13/opileping-2/

0 comments:

Post a comment