IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

ÕPILEPING

08.09.2018 16:40 by Laura R

Esimese teema postitus.


Läbimaks kursust õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud koostan endaga järgneva õpilepingu:


Teema


Kuna töökohaks on siiski lasteaed, siis sellest lähtuvalt on ka soov saada uusi teadmisi, mida saaksin kasutada just seal. Õpetajad lasteaias ei ole just väga koostöövalmis katsetama erinevaid keskkondi, sest Eliisi kasutuselevõtt on olnud juba parasjagu keerukas paljudele. Samas on võibolla vaja leida just see õige “porgand”.


Eesmärgid  • Kujundada arusaam õpikeskkondadest ja õpivõrgustikest ning kuidas või kas üldse neid saaks kasutada lasteaias?

  • Leida digitaalseid õppematerjale, vabavaralisi programme ja uusi äppe, mida saaks lastega proovida.


Strateegiad  • Esmalt tutvun kursuse programmiga, sealt saan tähtajad ja ülevaate ülesannetest, mille alusel saan parema ülevaate sellest, kuidas peaksin jätkama.

  • Osalen aktiivselt kontaktpäevadel, kui midagi jääb selgusetuks, siis küsin kohe.

  • Tegutseda järjepidevalt ning planeerida oma aega nii, et ei peaks  öösiti kella kukkumise tõttu tegutsema.

  • Iga päev loen õppekirjandust või teen jupi mõnest ülesandest.

  • Kaasõpilastega suhtlemine, nende blogidega tutvumine ning sealt endale vajaliku info kasutamine.

  • WordPressiga läbimõelduslt töötamine, kui ka sõbraks ei saa, siis tuttavaks äkki ikka.

  • Katsetada erinevaid tehnoloogia võimalusi ning püüda leida need, mis toimivad minu puhul.


Vahendid/ressursid


Inimesed: Kursusekaaslased, õppejõud, kolleegid, rühma lapsed ja lapsevanemad.


Materjalid: Õppejõu soovitatu, Õpikeskkonnad ja -õpivõrgustikud, õppekirjandus , kursusekaaslaste blogid, oo kõikvõimas Google. Kasutan kindlasti ka ülikooli ligipääsu artiklitele.


Tehnoloogia: WeDo 2.0, Beebotid, Youtube,  kursusel pakutud tehnilised vahendid pean enne lastele sobivamaks kohandama arvatavasti siiski.


Hindamine


Kui kursuse raames kasutatu jääb ka tööelus kasutusse, siis on see juba töövõit. Kuid kui saan vähemalt 3 uut ideed, mida kasutada lasteaias kas rühmas või robootika tundides pean kursust juba igati positiivselt sooritatuks.


Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton


 

https://rebazeke.wordpress.com/2018/09/08/opileping/

0 comments:

Post a comment