IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

11.09.2018 20:42 by Katrin M

Kuna olen senise töö juures puutunud kokku tarkvara arenduse teemadega, siis Õpikeskkonnad- ja võrgustikud aine raames loodan eelkõige näha õpetamise ja koolitamisega seotud rakenduste köögipoolt.


Ma tunnen, et see õppeaine avardab minu karjäärivõimalusi ning lisaks annab ka eluliselt palju juurde.


Pärast esimest nädalat võin öelda, et töö kõrvalt õpingute edukaks läbimiseks on vajalik enda aja planeerimine. Selleks aitab kaasa kodutööde esitamise ajaline järjestamine ning panna kalendrisse kirja millal peaks kodutööd tegema. Ühtlasi pean arvestama ka ootamatustega ning võimalusega, et seatud eesmärki pole võimalik määratud ajal täita. Oluline on jälgida, et kodutöö täitmise ja esitamise vahele jääks piisav aeg.


Eesmärki aitavad saavutada järgmised tegurid:  1. Kodutööd on õppeainete ja tähtaegade järgi google sheetsis järjestatud;

  2. Õppeainete materjalid on My Drive kaustadesse salvestatud;

  3. Lisaks aitavad kaasa kursusekaaslased, Facebooki on loodud kursusegrupp ning seal jagatakse kursust puudutavat infot ning innustatakse üksteist.


Minu jaoks on oluline, et õppejõud annaks ka tagasisidet kodutöö sooritamise kohta ning kommenteeriks vajakajäämisi.


Ülesanne: https://opikeskkonnad.wordpress.com/2018/09/08/esimesed-tegevused-ajaveebi-ulesseadmine-ja-opileping/


 

https://magistrioppeajaveeb.wordpress.com/2018/09/11/opileping/

0 comments:

Post a comment