IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

08.09.2018 17:02 by Minni P

Esimene ülesanne aines õpikeskkonnad ja -võrgustikud


MIDA ÕPIN?


Aines õpikeskkonnad ja-võrgustikud tahan õppida tundma erinevaid õpikeskkondi, neid katsetada ja leida enda ning laste jaoks parimaid lahendusi, mida igapäevases töös kasutada. Õppida äratundma erinevate keskkondade potentsiaali enda tööst lähtuvalt seatud eesmärkide täitmiseks. Soovin lähemalt tutvuda õpivõrgustikega ja viisidega, kuidas neid integreerida lõimitud õppe-kasvatustegevustesse lasteaias. Õpin, et osata ise luua endale parimat õpikeskkonda.


MIKS ÕPIN?


Õpin, sest erinevate digitaalsete õpikeskkondade ja -võrgustike teadlik ja sihipärane kasutamine muudab õpetamise ja õppimise protsessi põnevamaks. Lisaks tahan ise kogeda ja mõista paremini erinevaid osapooli õpikeskkondade loomisel ja kasutamisel nii õpilase kui õpetajana.


KUIDAS ÕPIN?


Õpin katsetades ja ise kogedes. Aktiivselt erinevaid õpikeskkondi ja -võrgustikke uurides ning analüüsides.


MIDA/KEDA KASUTAN?


Kasutan loengus ja sealt võrgustikuna edasi lingitavaid materjale (lisalugemine, blogid, artiklid  jne), endast pädevamaid inimesi vastavalt vajadusele, enda kasutuses olevat tehnikat (arvuti, tahvel, telefon jne).


KUIDAS HINDAN?


Õpingud on olnud edukad, kui reaalselt mõnda õpikeskkonda ja/või võrgustikku töös ning oma õpingutes teadlikult kasutan. Hea on, kui oskan ise enda vajadustele sobiva õpikeskkonna luua ja seda parimal võimalikul viisil püsivalt õppimiseks ning õpetamiseks kasutada ja täiendada.


 


 

https://minnipaap.wordpress.com/2018/09/08/9/

1 comments:

minni to Minni P

08.09.2018 17:02

Esimene ülesanne aines õpikeskkonnad ja -võrgustikud


MIDA ÕPIN?


Aines õpikeskkonnad ja-võrgustikud tahan õppida tundma erinevaid õpikeskkondi, neid katsetada ja leida enda ning laste jaoks parimaid lahendusi, mida igapäevases töös kasutada. Õppida äratundma erinevate keskkondade potentsiaali enda tööst lähtuvalt seatud eesmärkide täitmiseks. Soovin lähemalt tutvuda õpivõrgustikega ja viisidega, kuidas neid integreerida lõimitud õppe-kasvatustegevustesse lasteaias. Õpin, et osata ise luua endale parimat õpikeskkonda.


MIKS ÕPIN?


Õpin, sest erinevate digitaalsete õpikeskkondade ja -võrgustike teadlik ja sihipärane kasutamine muudab õpetamise ja õppimise protsessi põnevamaks. Lisaks tahan ise kogeda ja mõista paremini erinevaid osapooli õpikeskkondade loomisel ja kasutamisel nii õpilase kui õpetajana.


KUIDAS ÕPIN?


Õpin katsetades ja ise kogedes. Aktiivselt erinevaid õpikeskkondi ja -võrgustikke uurides ning analüüsides.


MIDA/KEDA KASUTAN?


Kasutan loengus ja sealt võrgustikuna edasi lingitavaid materjale (lisalugemine, blogid, artiklid  jne), endast pädevamaid inimesi vastavalt vajadusele, enda kasutuses olevat tehnikat (arvuti, tahvel, telefon jne).


KUIDAS HINDAN?


Õpingud on olnud edukad, kui reaalselt mõnda õpikeskkonda ja/või võrgustikku töös ning oma õpingutes teadlikult kasutan. Hea on, kui oskan ise enda vajadustele sobiva õpikeskkonna luua ja seda parimal võimalikul viisil püsivalt õppimiseks ning õpetamiseks kasutada ja täiendada.


 


 

Post a comment