IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping – Jonas Nahkor

09.09.2018 16:12 by Jonas N

Teema


Õpikeskkonnad loodusainete õpetamise toetajatena.


Eesmärk


Minu eesmärk on toetada on-line õpikeskkondadega ja portfellidega füüsika õpetamist ja ise kursust paremini hallata. Teiseks soovin projektipäevade korraldamisel on-line keskkondade kaudu ülesandeid jagada ja koguda. Loodan, et õpikeskkondade kasutamise käigus muutub õpilase tegutsemine iseseisvamaks, süsteemsemaks ja ta salvestab selle kursuse töid ja materjale.


Strateegiad  1. Esiteks pean 8. ja 9. klassides juurutama keskkonna, kuhukohta kursuse materjale on-line õpimapina (Drive, TERA) koguma saab hakata.

  2. Teiseks peaks nende õpilastega hakkama tegema arvestusi, praktiliste tööde lehti (Graasp) ja tunnitöö lehti (Graasp) sellises vormis, et neid saaks digitaalsena salvestada ja jagada (Drive).

  3. Õpilased peaksid õppima oma tegevust ise juhtima, kasutades kalendreid (Calendar) enda protsessi juhtimisel ja projektijuhtimise (Trello) või pilve (Drive) keskkondi rühmatööde läbi viimisel.


Vahendid/ressursid


Kõige olulisem on leida tunniressurss, mille arvelt saaks õpilasi selliseid keskkondi kasutama õpetada. Mõeldes koolile ei tohiks mõned neist lahendustest jääda ühe aine põhisteks, vaid leidma laiemalt rakendust. Seega peaks ka ajaliselt koormust jaotama ning lastele keskkonna kasutamist ka muude ainetundide arvelt õpetama. Muid rahalisi või tehnilisi vahendeid selline lähenemine meie koolis eriti ei vaja.


Hindamine


Tulemuslikkust saab hinnata selle kaudu, kui paberil õpimapp on asendunud on-line õpmapiga, mis sisaldab digitaalseid õppematerjale. Õpimapi ja digitaalsete õppematerjalide osakaal võiks moodustada 75% kõigist kursuse hindelistest tegevustest. Ülejäänud on sellised, millest mingit jälge otseselt ei jäägi.


Teine mehhanism on õpilaste tagasiside kogumine. Võiks hiljem testida ka täitsa eraldi nende materjalide haldamise ja õppimise enesejuhtimise oskuseid.


 

https://jonasnahkor.wordpress.com/2018/09/09/opileping-jonas-nahkor/

0 comments:

Post a comment