Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Kodutöö: Tunnikavad

30.05.2013 14:50 by Katriin Orason

Minu tunnikavad leiab siit: http://lemill.net/community/people/orason/collections/informaatika-didaktika/collection_clean_view


Arvutikomponendid tunnikava juurde tegin väikese ristsõna (vabavaraline programm: EclipseCrossword), mida saab õpetaja kasutada peale seda tundi järgmise tunni alguses eelmises tunnis õpitu meelde tuletamiseks või siis sama tunni lõpus õpitu kinnistamiseks. Ristsõna on kätte saadav siit: http://www.vykk.vil.ee/~orason/arvuti.html

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/05/30/kodutoo-tunnikavad/

0 comments:

Post a comment