Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Assignment 1
February 3, 2013
1. Nädala ülesanne Selle nädala kursusematerjalid leiad siit. Loe läbi üks loetelus olevatest artiklitest. Kasutades loengumaterjalides ja artiklis toodud väiteid, loo haridustehnoloogi...
Assignment 2
February 10, 2013
Selle nädala loengumaterjalid leiad siit. Kodune töö – etteantud õpikeskkonna lubavuste hindamine. Vaata videot iPad’ist Loe ka artiklit iPad’i kasutamise võimalustest...
Assignment 3
February 17, 2013
3. Kodutöö: Loo biheivioristlikku õpiparadigma arvesse võttes arvutiga tehtav õpidisaini(ülesande) kirjeldus, milles on järgmised elemendid: Kes õpib? Mida õpib? Kuidas...
Assignment 4
February 24, 2013
Leidke peamised erinevused, mille poolest mõistekaart (concept map) erineb ideekaardist (mind map) ja järelduskaardist (consequence map). Kus neid sobiks õppetöös kasutada? Kuidas neid...
Assignment 5
March 3, 2013
Selle nädala õppematerjalid leiad siit. Fookuses on probleemipõhine ja uurimuslik õpe, eriti selle etappidega peaksite end kurssi viima. Teine oluline teema on probleemipõhise õppe situatiivne...
Assignment 6
March 10, 2013
Paljudel veebikursustel oled kokku puutunud distantsõppes tehtavate rühmatöödega. Meenuta ühe oma rühmatöö valmimisprotsessi ja too välja: 1) …mitu liiget oli rühmas ja kuidas rühm...
Assignment 7
March 17, 2013
7. nädala materjalid leiad siit. Koosta mõistekaart enesejuhitud õppimisega seotud mõistetest, mida loetud loengumaterjalidest leidsid. Vaata oma mõistekaardil olevaid seostatud mõistete...
Assignment 8
March 31, 2013
Kodutöö 8: Leidke loengumaterjalidest, LeMill.net õppematerjalist Käsi-GPS seadmete kasutamine õuesõppes või EDUCAUSE m-õppe raporti lõpuosast üks näide m-õppe rakendamise kohta, mida...
Assignment 9
April 7, 2013
Õppematerjalid selleks nädalaks leiad siit. Tutvu slaididel tutvustatud toetuselemendiga “6 mütsi”. Kirjelda vähemalt ühte e-õppes selle metoodika kasutamise võimalust. Põhjenda,...
Assignment 10
April 20, 2013
Individuaalse tööna tuleb sul analüüsida ühte õpiprogrammi. Selle nädala lõpust teata oma valitud õpiprogrammi nimetus oma blogis. Rühmatööna tuleb teil ette valmistada haridusasutuse...