Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

4 EAP isesesesivat tööd e-õppe ja seminaride vormis (12 nädalat).
Kursusel on kolm kontaktpäeva (sissejuhatus kursuse alguses ja iseseisvate ja rühmatööde esitlemine kursuse lõpus). Luuakse individuaalse ja rühmatöö käigus arusaamine teoreetilistest ja rakenduslikest pedagoogilistest haridustehnoloogiliste uuringute põhisuundadest maailmas ning sobivatest uuringumeetoditest.
Individuaalselt evalveeritakse õppe- ja õpidisaine ja kujundatakse õpisüsteemi formatiivse ja summatiivse hindamise oskused pedagoogilistest printsiipidest lähtuvalt.
Rühmatöös õpitakse evalveerima haridusasutuse haridustehnoloogilist olukorda.

Enrollment for this course ended on March 15, 2013.
In case of questions, please contact the facilitator.
ifi7056
March 15, 2013
January 27, 2013
May 27, 2013
Kai Pata