Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: rühmatöö oma valitud haridusasutuses

27.05.2013 22:33 by Piret Joalaid

Rühmatööna haridusasutuse evalveerimine


Rühma kuulusid Piret Joalaid, Helle Kiviselg ja Meelis Pernits


Valisime oma rühmatööks ühe Tallinna keskkooli ja evalveerimise aluseks järgmised elemendid: • kooli arengukava,

 • IKT infrastruktuuri (sh raud- ja tarkvara),

 • IKT arenguplaani ja -visiooni,

 • IKT kasutust asutuses, sh

 • arvutiklassi kasutamist, sh mittekasutamise põhjusi.


Fookuses olid järgmised aspektid: • Milline on hetkel IKT olukord koolis?

 • Kas IKT abil toetavad tegevused on vastavuses kooli potentsiaalsete võimalustega ja normatiivsete IKT kasutamise nõuetega?

 • Mis on puudu?


Töö sisendiks olid rühma poolt läbi viidud • intervjuud,

 • dokumendianalüüs,

 • vaatlus.


Kasutada olid ka mõned varasemad küsitlused.


Rühmatöö etapid


1. etapp: otsustasime, mis kooli uurime. Valituks osutus üks Tallinna keskkool, mida teavad kolmest rühmaliikmest kaks.


2. etapp: seadsime eesmärgiks uurida selle kooli IKT rolli ning valisime uurimisküsimuseks “Milline on IKT roll kooli õpikeskonnas?”


3. etapp: • andmete kogumiseks kasutasime kooli arengukava, arvutiklassi broneerimise keskkonda, intervjuusid ja vaatlust,

 • kaasasime organisatsioonist vastajaid nende õpetajate hulgast, kes ei kasuta arvutiklassi,

 • vaatlesime organisatsiooni struktuuri, IKT-vahendite hetkeolukorda ja kasutust, sh eraldi arvutiklassi kasutust,

 • intervjueerisime õpetajaid

 • arutlesime ja analüüsisime intervjuu tulemusi, IKT abil toetatavaid tegevusi, sh lähemalt info liikumist, mis on puudu,

 • tegime järeldusi ja ettepanekuid ning

 • esitlesime tulemused kirjalikult esitlusena Google Docsis.http://piretiblogi.wordpress.com/2013/05/27/ifi7056-haridustehnoloogilised-uuringud-ja-evalvatsioon-ruhmatoo-oma-valitud-haridusasutuses/

0 comments:

Post a comment