Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: õppematerjalide kvaliteet

12.05.2013 20:21 by Piret Joalaid

Viimane teema: õppematerjalide kvaliteet


Selle teema ülesandeks on tutvuda siin postituses viidatud materjalidega, avaldada oma mõtted õppematerjalide kvaliteedi kohta ning analüüsida enda rühmatööd kvaliteedi seisukohast. Analüüsi aluseks võite võtta Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudeli või mõne teise sobiva kvaliteedi raamistiku. Rühmatöö kvaliteedi analüüsi võite esitada rühma liikmete peale ühiselt.


Õppematerjalide kvaliteedi tagamise lähenemistega olen põgusalt tuttav. Tean, et Koolielu portaali juures on kvaliteedi tagamiseks ainemoderaatorid, ja see on väga hea. Tean ka, et LeMillis tehakse õppematerjalid kohe avalikuks ja kuigi teised võivad neid parandada, ei tehta seda eriti. e-Õppe Arenduskeskuse juures õpiobjektide ja e-kursuste kvaliteedi temaatikaga tegeleva kvaliteedi töörühma olemasoluga ning kvaliteetsete e-kursuste tunnustamiseks välja töötatud e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessi ja hindamispõhimõtetega olen samuti kursis. 


Õppematerjalide kvaliteet on paraku kõikuv. Osa materjale sünnib kursuste töödena ja tehakse sageli kiirustades, samas on aga muidugi ka väga kvaliteetseid materjale. Tegelikult peaks enne teiste materjalide kasutamist need alati igaks juhuks üle vaatama, et kõiges kindel olla.


Lisalugemiseks:Rühmatöö “GLO Makeri juhend” analüüs Koolielu hindamismudeli järgi.


SISU – 9 punkti  • Teema terviklik käsitlus – 3 punkti – e-õppematerjal omab sihtgrupi jaoks selget väärtust, on loogiliselt üles ehitatud ja liigendatud. Teemakäsitlus on terviklik, oluline on esile tõstetud ning meediaelemente (pildid, helid, videod) on lisatud sisu ja metoodikaga haakuvalt ning vajalikul määral.

  • Õpijuhend – 0 punkti, õpijuhis puudub.

  • Faktiline õigsus – 3 punkti – e-õppematerjal ei sisalda faktivigu.

  • Motiveeritus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine – 3 punkti – e-õppematerjal on õppija jaoks motiveeriv ning sisult eakohane. E-õppematerjal toetab õppija õpioskuste arendamist.


TEHNILINE TEOSTUS – 15 punkti  • Struktuur ja liigendatus – 3 punkti – e-õppematerjal on selge, ühtlane ja ülevaatlik. Struktuur on kooskõlas õppematerjali vormi ja temaatikaga. Liigendatus on loogiline, toetab õppeprotsessis nii õppijat kui õpetajat.

  • Materjali maht, vorming ja ühilduvus – 3 punkti – e-õppematerjal on optimaalse mahuga ning kasutatav erinevate veebilehitsejate ja platvormidega. Materjali avamine ei ole aeganõudev. Kuna kasutamine eeldab spetsiaalset tarkvara, siis on lisatud juhend selle leidmiseks ja kasutamiseks.

  • Keeleline korrektsus – 3 punkti – õppematerjal on keeleliselt korrektne.

  • Kujundus – 3 punkti – e-õppematerjali kujundamisel on kasutatud ühtset stiili. Värvivalik toetab sisu. Tausta ja tekstivärv on kooskõlas, tekst on taustast hästi eristuv. Oluline on esile tõstetud. Meediaelemente on lisatud sobivas koguses. Lingid eristuvad selgelt ja ühtemoodi muust tekstist.

  • Tehniline korrektsus – 3 punkti – ei esine tehnilisi vigu, kõik materjalid avanevad ja ei esine mittetöötavaid linke. Materjali igast osast on võimalik avalehele tagasi pöörduda.


AUTORLUS – 4 punkti  • Autorlus – 4 punkti – E-õppematerjali looja, loomise aasta või viimase muudatuse aeg ning viide autoriõigustele on esitatud selgelt.


LISATINGIMUSED – 3 punkti


Õppematerjali originaalsus – 3 punkti – õppematerjal sisaldab vähemalt 75% originaalmaterjale.


Kokku 31 punkti, seega vastab peaaegu kvaliteedinõuetele, aga paraku on meil õpijuhis puudu.http://piretiblogi.wordpress.com/2013/05/12/ifi7053-digitaalsete-oppematerjalide-koostamine/

2 comments:

Maris Maripu to Piret Joalaid

12.05.2013 21:52

Rühmatöö oli teil väga silmapaistev ja hea lahendusena välja pakutud. Samuti on näha, et antud rühmatööga olete samuti rahul, 31 punkti on väga hea tulemus!

Õppematerjalide kvaliteedi teema kokkuvõte | Digitaalsete õppematerjalide koostamine to Piret Joalaid

19.05.2013 16:12

[…] õppematerjali hindamisel lähtusite te Koolielu hindamiskriteeriumidest. Tõstaksin esile Kaire, Pireti ja Katriini postitused, kes lisaks punktide esitamisele analüüsisid oma materjali […]

Post a comment