Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Kodutöö: RÕK 2002 vs 2011

29.04.2013 13:25 by Katriin Orason

Ülesandeks on  võrrelda informaatika õpetamise eesmärke, sisu ja meetodeid kahes riiklikus õppekavas: 2002 ja 2011.


RÕK 2002 vs 2011Kasutatud kirjandus:


http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/04/29/kodutoo-rok-2002-vs-2011/

0 comments:

Post a comment