Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

10.nädala ülesanne

21.04.2013 13:12 by Katriin Orason

Individuaalne töö


Valisin esmalt analüüsimiseks keskkonna fyysika.ee, kuid põhjalikumal uurimisel tundus, et antud keskkond on liiga mahukas. Et teemat veidi kitsendada jäi õpidisaini analüüsiks üks osa antud keskkonnast: füüsika e-õpik.


1. Programmi aadress ja tutvustus.opik


Tegemist on Eesti Füüsika Seltsi poolt loodud e-õpikutega, mis on kätte saadav aadressil  www.fyysika.ee/opik .  Õpiku valmimist ja  arendamist toetavad Tiigrihüppe SA, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium. Õpikus on lisaks tekstile ja illustratsioonidele  koondatud ka kursuse sisuga sobivad eksperimendivideod, animatsioonid ja simulatsioonid ning kus on võimalik ka kontrollküsimustele vastata.


2.Millal kasutamiseks?


Füüsika tunnis õppematerjalina ja kodus iseseisvaks õppimiseks.


3. Kuidas töötamiseks?


Veebis vabalt kättesaadav. On ka sisselogimisega osa aga selle kohta info puudub. Linkide abil jaotatud teemadeks ja need omakorda alateemadeks. Vajab interaktiivsete osade näitamiseks Java olemasolu.


4. Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid


Pealeht on jagatud kuueks erinevaks teemaks, mille all on erinevaid videosi ja animatsioone katsetest. Lisaks on pealehel link õpikutele. Õpikuid on kaks. Õpik sisaldab endas tekstilist materjali, pilte, videosi ja kontrollküsimusi.


5. Kognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas


Kognitiivsed tööriistad on teadmise loomisele ja kontrollimisele suunatud vahendid. Antud e-õpikus on selleks tekst, pildid, videod, võimalus otsida sõna tekstist ja peatükkide lõpus kordamise küsimused. Küsimustele saab korduvalt vastata.


6 Metakognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas


Metakognitiivsed tööriistad on teadmise loomise ja enesetegevuse jälgimisele suunatud vahendid.  Antud e-õpikus saab metakognitiivseteks vahenditeks lugeda kontrollküsimusi.


7. Motivatsiooni tõstvad elemendid õpikeskkonnas  • videod katsetest

  • animatsioonid

  • pildid

  • kasutajasõbralik ja selge visuaalne lahendus


8. Toetuse elemendid  • Toetus õpilasele – videodena ja animatsioonidena esitatud füüsikaliste seaduspärade tõestused; põhimõisted esile toodud rasvases kirjas;

  • Toetus õpetajale – ainealased materjalid ja näited, mida saab klassis aine paremaks edasiandmiseks kasutada.


9. Milliseid õpimustreid saab õpikeskkonnas läbi viia?


E-õpiku materjal on edastatud kindla struktuuriga, teemade kaupa. Peatükkide ja alateemade lõpus on kontrollküsimused. Iga teema on varustatud piisava hulga videode, piltide ja näidetega.


Õpilane tutvub antud teema materjaliga, vaatab teemale vastavaid videosi ja vastab küsimustele.


10. Seosta õpikeskkonna pedagoogilised elemendid õppimisteooriate printsiipidega


Kogu e-õpik on üles ehitatud kognitivistliku õppimise paradigmast lähtudes kuigi osa õpikust on ka biheivioristliku ülesehitusega – õpiku kasutaja asetatakse passiivse vastuvõtja rolli ning ei arvestata õppija eripäraga ega  eelteadmistega.


11. Plussid-miinused ja muud kommentaarid (tähelepanekud keskkonna hindamisel)


+ lihtne kasutada;


+ selge ja kasutajasõbralik visuaalne disain;


+ katsevideod ja animatsioonid;


- liiga üksluine;


- liiga vähe ülesandeid, harjutusi.

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/04/21/11-nadala-ulesanne/

0 comments:

Post a comment