Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

11. nädal - Individuaalse ülesanne --- täiendatud*

20.04.2013 23:47 by Maris Maripu
ülesanne

1. Programmi aadress ja tutvustus.

http://jalgratturitestid.edu.ee/

Jalgratturile mõeldud interaktiivsed testid aitavad jalgrattaeksamiks valmistujal läbi mängida konkreetseid situatsioone liikluses. Õpilane peab konkreetses situatsioonis valima õige tegevuse, mis ka animatsioonina maha mängitakse. Testid hõlmavad järgmisi teemasid: liiklusmärgid, ristmiku ületamine, paremakäe reegel, jalgratturi märguanded, sõidu alustamine ja ohud teel (Haridus- ja Teadusministeerium, 2009).


2. Millal kasutamiseks?
Vanuse alam- ja ülempiir 4 - 16.
Koolides toimub jalgratturi ettevalmistamine kooli õppekava, -tööplaani või huvialaringi töö raames. Testid on abimaterjaliks nii õpetajale, kes korraldab jalgratturi koolitust koolis, õppe- või ringitundides ja ka õpilasele, kes on jalgratturi eksami sooritajad.
Interaktiivsed testid on mõeldud hajutamiseks ja kontrollimiseks teadmisi, oskusi ja käitumist liikluse esinevates situatsioonides.

3. Kuidas töötamiseks?
Tegemist on enesekontrollitestidega, kus testija saab peale iga testi sooritamist teada protsendi õigesti vastatud küsimuste kohta.
Iga küsimus tuleb õigesti vastata, enne järgmise küsimuse juurde ei saa.
Küsimused esitatakse alati juhuslikus järjekorras
Küsimuste vastusealternatiivid esitatakse alati juhuslikus järjekorras.
Esineb küsimusetüüpe, kus on palju pisipilte. Samuti on  küsimusi, mis põhinevad animatsioonidel (näiteks jalgratturi liiklusõppe testid: ristmiku ületamine ja paremakäe reegel).

4. Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid

Tekstid (küsimused), pildid, animatsioonid, piltidel ja animatsioonidel viidad/juhised (tähelepanu), valikvastustega ülesanded. 

5. Kognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas

Vastuste valik, kus vihjeid ei anta. Testi sooritaja peab vastamiseks materjali mõistma ja sellest aru saama. Ennem uue küsimuse juurde ei saa kui on eelnevale õigesti vastatud. Järelejäänud küsimused ja protsent

6. Metakognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas
Enesekontrollitestid - piltide ja animatsioonide lugemine ja nendest õigesti arusaamine, et küsimustele õigesti vastata (nt.  mis järjekorras ja kuidas sõiduvahendid peaksid sõitma, et ei tekiks kokkupõrkeid).

7. Motivatsiooni tõstvad elemendid õpikeskkonnas

Testi võimalik uuesti sooritada ja parandada vastuseid.

Kiitus õige vastuse puhul. 

Kui oskad kõik testid veatult lahendada ja mõistad liikluses toimuvat, oled tõenäoliselt eksamiks valmis. 


Testid illustreeritud piltide ja animatsioonidega. Võimalus vaadata õigete vastuste tulemust (%) ja jälgida, mitmes küsimus käsil. 


8. Toetuse elemendid

Süsteemis neid ei ole.

9. Milliseid õpimustreid saab õpikeskkonnas läbi viia?

Valides teema (liiklusmärgid, ristmiku ületamine, paremakäe reegel, jalgratturi märguanded, sõidu alustamine ja ohud teel), viib edasi enesekontrollitestini. Animatsioonides on võimalus näha, mis juhtub kui teed liikluses vale otsuse.

10. Seosta õpikeskkonna pedagoogilised elemendid õppimisteooriate printsiipidega

Kognitivistlik õpikäsitlus- õpitud teadmiste rakendamine ülesannetes, saab end kontrollida
Situatiivne õppimine - animeeritud juhtumid liikluses.
Biheivioristlik õpikäsitlus- enesekontrolltestid

11. Plussid-miinused ja muud kommentaarid (tähelepanekud keskkonna hindamisel)


"+" 

  • Enesekontrollivõimalus
  • Erinevad ülesanded
  • Palju pildi- ja animeeritud materjale
  • Antud testid on koostöös Jalgratturi liiklusõpetuse kursusega.
  • Loodud testide paketi abil on võimalik olemasoleva raamistiku põhjal luua ise uusi teste ning vajadusel täiendada. (testid_koos.rar)
"-" 
  • Keskkonda ei ole täiendatud.

Kasutatud materjalid:
http://htuuringudevalvats.blogspot.com/2013/04/11-nadal-individuaalse-ulesanne.html

0 comments:

Post a comment