Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

11. Õpidisaini analüüs

19.04.2013 22:03 by Taimi Dreier

2. Kontaktpäev: Õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel: iseseisvate tööde tulemuste arutelu.


Ülesanne: http://ifi7056.wordpress.com/hindamine/11-nadal/ 1. Programmi aadress ja tutvustus. http://web.zone.ee/oppematerjal58/

  Tiiger ja Tiiger õpetavad eesti keelt. Autor: 
  Ingrid Maadvere

  tiigrieestikeel

 2. Millal kasutamiseks?

  Õppematerjal on mõeldud 4. klassile eesti keele õppimiseks tunnis või iseseisvaks õppimiseks ja kordamiseks kodus.

 3. Kuidas töötamiseks?

  Materjalile pääsevad ligi kõik. Lehekülg sisaldab reegleid, koomikseid (mis selgitavad reegleid) ning programmiga Hot Potatoes koostatud teste.


 4. Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid.

  Materjal koosneb neljast osast: häälikud, algustäht, kokku või lahku, alus ja öeldis, kirjavahemärgid.

  Iga osa alguses on reeglid. Siis saab vaadata, mida “Tiigrid seletavad” – seal avaneb koomiks, mille abil on lastel mõnus vaadata reeglite selgitust.

  tiigrieestikeelkoomiks

  Õpilast aktiviseerivad elemendid on testid, mille abil saab kontrollida, kas reegel sai selgeks ja soovi korral saab õpetaja ka hinnata testi sooritamist.

  Kommunikatsioooni toetavad elemendid (foorum, jututuba vmss) puuduvad.

  Kõikides osades on  selgitused ja testid tähistatud kindla sümboliga, mis muudab materjali visuaalselt hästi jälgitavaks ja  kergesti leitavaks.

  Suur rõhku on pandud sõnumi disainile. Materjal on sihtgupi vanusele sobiv.

 5. Kognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas.

  Kognitiivsed tööriistad on teadmise loomisele ja kontrollimisele suunatud vahendid, mille abil õppija mõtestab saadud infot ja omandab läbi praktika. Selleks on materjalis enesekontrolli võimalused: lünktestid, vabavastuselised testid, järjestamine, ristsõnad.  Kognitiivne õppeprotsess on justkui mõtlemise jada häälestumisest lõpliku omandamiseni, selleks on testi võimalik sooritada korduvalt, kuni enam vigu ei ole.

 6. Metakognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas.

  Metakognitiivsed tööriistad on teadmise loomise ja enesetegevuse jälgimisele suunatud vahendid. Antud materjalis on metakognitsiooni toetavateks elementideks näiteks reeglid, millest tuleb lugedes aru saada ja koomiksid, mida saab koos (õpetaja juhendamisel) ühiselt vaadata, arutada, ka lugeda dialoogina (Tiiger ja tiiger).  Õpilast suunatakse piltide abil tiigrite tegevust jälgima ja reflekteerima, saades niimoodi aru reeglitest.

 7. Motivatsiooni tõstvad elemendid õpikeskkonnas.

  Kohest tagasisidet võimaldavad testid.

 8. Toetuse elemendid.

  Toetust saab anda tunnis õpetaja või kodus lapsevanem, kes aitab kas reegleid selgitada.

 9. Milliseid õpimustreid saab õpikeskkonnas läbi viia?

  Materjal on sobiv õpilastele, kes tahavad eesti keele reegleid hästi selgeks saada. Peale reeglite kordamist saab testida nende kasutamist. Saab paaris – ja rühmatööd korraldada koomiksite lugemisel ja tõlgendamisel. Saab läbi viia kontrolltöö neljas variandis.

 10. Seosta õpikeskkonna pedagoogilised elemendid õppimisteooriate printsiipidega.

  E-materjalid ja drillülesanded (teadmiste testid) – biheivioristlik õppimise paradigma, sest on ehitatud üles peamiselt teadmiste edastamisele ja kontrollimisele, mitte nende konstrueerimisele.

  Osad ülesanded on üles ehitatud kognitiivse õppimise käsitlustele. Õpilane peab kasutama baasteadmisi ja oskusi selleks, et  lahendada reaalseid õpisituatsioone.

  Sotsiaal-konstruktivistlik lähenemist on kasutatud koomiksite juures, kus õppijad reflekteerivad seda, mida nad on aru saanud ja  osalevad teadmiste loomisel. Sellise paaris- või rühmatöö puhul avaldub sotsiaalne õppimine -  selgitatakse teis(t)ele,  avaldatakse arvamust, loetakse dialoogi.


Plussid-miinused ja muud kommentaarid (tähelepanekud keskkonna hindamisel). • Plussid:

  • Lõbus ja lapselik

  • Võimaldab kohest tagasisidet (testid)

  • Kõik osad ühtse disainiga

  • Väga vajalik teema (ka vanematele, kui 4. klass)

  • On olemas kordav kontrolltöö neljas variandis

  • Creative Commons litsentsiga, mis lubab kasutada, jagada samadel tingimustel. • Miinused

  • Testide korral peaks olema natuke rohkem selgitatud, mida tuleb teha. Mina sain esimese korraga 0% tulemuseks, sest kirjutasin lünka ainult -ki ja -gi, aga oleks pidanud kirjutama kogu sõna

   -kivoi-gi

 • Ettepanekud

  • Mina lisaks juurde arvutitekstide loomise jaoks tühikute kasutamise reeglid ja testid

  • Võiks olla ka otselink ÕS-ile

Filed under: HT-lised uuringud ja evalvatsioon Tagged: õpidisain, HT-lised uuringud, iseseisev töö
http://taimidreier.wordpress.com/2013/04/19/11-opidisaini-analuus/

1 comments:

Elo to Taimi Dreier

21.04.2013 14:52

Aitäh Taimi, see on väga tore õppematerjal! Lisan omaltpoolt ettepaneku kunjunduse kohta. Õppematerjali teistel lehtedel, kus on tekstis kasutatud rohelist ja punast värvi, võiks olla taust valge ja seos tiigrioranžiga oleks päises. Oranž on intensiivne värv ja tekst muutub raskesti haaratavaks.

Post a comment