Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Kodutöö: Informaatika ainekava

19.04.2013 14:56 by Katriin Orason

Kutsekoolis ei ole arvutiõpe üldainete hulgas. Ka ei ole see läbiv aine, mida õpetatakse kõikide erialade õpilastele. Siiski on enamikes õppekavades arvutitega seotud aine nagu näiteks kontoritöö tarkvara või kontoritöö ja asjaajamine jne.


Antud ülesande baasiks valisin ehitusviimistlejate õppekava, milles on eraldi moodul Arvutiõpetus. Antud mooduli mahuks on 2 õn seega 60 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.


Ainekava: Informaatika_Orason.pdf

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/04/19/kodutoo-informaatika-ainekava-2/

0 comments:

Post a comment