Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

10. ülesanne – individuaalse ja rühmatöö ettevalmistamine

14.04.2013 23:13 by Elo Sepp

Ülesande individuaalse tööna uurin e-kursust Sotsiaalne tarkvara õppimise toetajana.

Rühmatööna uurime Kaire ja Kristiga  IKT kasutamist ühe  lasteaia õppeprotsessis.

Liituda saab Skype’i teel või saates soovi meiliaadressile kkaire@tlu.ee.http://elolee.wordpress.com/2013/04/14/10-ulesanne-individuaalse-ja-ruhmatoo-ettevalmistamine/

0 comments:

Post a comment