Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Individuaalse ja rühmatöö ettevalmistamine

14.04.2013 17:13 by Kaire Kollom

Ülesanne


Individuaalse tööna analüüsin Tervise Arengu Instituudi poolt välja töötatud interaktiivset tervisliku toitumise lehekülge Muinasjutukad.


Rühmatööna analüüsime koos Kristi ja Eloga info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist lasteaia õppeprotsessis (võimalused, rakendamine, lasteaiaõpetajate oskused ja hoiakud, IT-tugi). Miniuuringu viime läbi Tallinna läheduses paiknevas 8-rühmalises lasteaias.


Meie rühmaga saab liituda, võttes kontakti Skype’i teel või meiliaadressil kkaire@tlu.ee.


 


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/2013/04/14/individuaalse-ja-ruhmatoo-ettevalmistamine/

0 comments:

Post a comment