Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

10. Individuaalne ja rühmatöö

13.04.2013 20:43 by Taimi Dreier

10. ülesanne: http://ifi7056.wordpress.com/2013/04/08/kodutoo-10-individuaalse-ja-ruhmatoo-ettevalmistamine/


Individuaalse tööna analüüsin õppematerjali “Tiiger ja Tiiger õpetavad eesti keelt 4. klassis”  http://web.zone.ee/oppematerjal58/


Rühmatööna “haridusasutuse evalveerimine” analüüsin koos Viive ja Marisega arvutiklassi kasutamist (väljaspool informaatikatunde) kolme kooli – Haljala Gümnaasiumi, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi ja Kuusalu keskkooli näitel.Filed under: HT-lised uuringud ja evalvatsioon Tagged: HT-lised uuringud, rühmatöö
http://taimidreier.wordpress.com/2013/04/13/10-individuaalne-ja-ruhmatoo/

0 comments:

Post a comment