Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

9. nädala ülesanne

12.04.2013 21:57 by Virgo Õitspuu
http://ifi7056.wordpress.com/2013/04/01/kodutoo-9/

Tutvu slaididel tutvustatud toetuselemendiga “6 mütsi”. Kirjelda vähemalt ühte e-õppes selle metoodika kasutamise võimalust. Põhjenda, mis oleks sellise toetuselemendi kaustamine otstarbekas!

“6 mütsi” meetod

Kuus mõttemütsi (Six Thinking Hats) on Edward de Bono poolt loodud lateraalse mõtlemise meetod, mille puhul erinevaid perspektiive uuritavale probleemile või nähtusele tähistatakse kuut eri värvi mütsiga. Mütside tähendused on eelnevalt kokku lepitud:
  • Valge – keskendub puuduvale või olemasolevale faktipõhisele informatsioonile.
  • Must - paljastavad võimalikud riskid ja osutavad kriitiliselt meie senise mõttekäigu nõrkadele kohtadele.
  • Kollane - huvitavad väärtused ja praktiline kasu, mis käsitletud ideedest võib tõusta, paneb otsima asja häid külgi.
  • Roheline – uued ettepanekud, ideed ja alternatiivid seni käsitletud lahendustele. Võid ka pakkuda muudatusi – peaasi on konstruktiivsus ja loov lähenemine.
  • Punane - seonduvad tunded ja intuitsioon, võid jätta ratsionaalse arutluse tahaplaanile ja tuua välja oma emotsioonid ja aimdused – vajaduseta neid seletada või põhjendada.
  • Sinine - distantseerumine probleemi sisust ja keskendumine hoopis mõtlemise või arutelu protsessile, kasutatakse aruteluprotsessi algul, määratledes selle sihid ja raamid – näiteks seades eri värvi mütside esinemise järjekorra. Arutelu lõpul aitab sinine müts meil teha kokkuvõtteid.
(Laanpere, 2008)

Mina näen võimalust filmi stsenaariumi loomisel. Stsenaariumi loomine on rühmatöö, rühmade moodustumisel või moodustumisel on küll õpilased väga erinevad, aga selleks et  stsenaarium oleks veidikenegi mitmekesisem ja põnevat probleemi lahendust pakkuv on vaja anda just igale erinevad rollid, mis täiendavad üksteist ja näevad asju mitmetahulisena. E- õppes videoklipi või filmi loomine rühmatööna on sobilik pea igas õppeaines. Kindlasti aitaks see õppimist emotsionaalsemaks ja tulemuslikumaks muuta.

Pata, K. (2011).  Toetussüsteemidharidustehnoloogilistes õpidisainides. Loetud SlideShare keskkonnas http://www.slideshare.net/kpata/ifi7056-loeng8
Laanpere, M. (2008). Kuue mõttemütsi meetod. Loetud aadressil http://lepo.it.da.ut.ee/~lehti/6mytsi/
http://haridustehnoloogiliseduuringud.blogspot.com/2013/04/9-nadala-ulesanne.html

0 comments:

Post a comment